Urlop przepadnie? Ekspert o dniach wolnych, które nie przejdą na 2024 rok

  • 27.12.2023 07:02

  • Aktualizacja: 06:42 27.12.2023

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku bieżącym przejdzie jako urlop zaległy na rok 2024 r. - powiedział prawnik, ekspert prawa pracy Sebastian Kryczka. Dodał, że nie wszystkie uprawnienia związane z czasem wolnym od pracy da się przenieść.

Sebastian Kryczka przypomniał, że każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego - odpowiednio w wymiarze 20 lub 26 dni kalendarzowych, udzielanych na dni pracy. Wskazał, że szczególną częścią tego urlopy jest urlop udzielany w trybie urlopu na żądanie. - Dni, które w roku 2023 r. mogły być wykorzystane w trybie urlopu na żądanie przejdą na następny rok jako zwykły urlop zaległy, tracąc swój roszczeniowy charakter w zakresie trybu udzielania urlopu - powiedział.

Co z urlopem opiekuńczym?

Urlop opiekuńczy - w wymiarze 5 dni - przyznawany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych nie przechodzi na kolejny rok. - Jeżeli zatem pracownik nie wykorzysta ich do końca roku bieżącego, od dnia 1 stycznia 2024 r. nabędzie prawo do nowych 5 dni urlopu opiekuńczego - ewentualne roszczenie w sprawie 10 dni takiego urlopu, uwzględniając brak jego wykorzystania w roku 2023 będzie bezpodstawne - podkreślił Kryczka.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Kryczka przypomniał także, że pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godz. z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Zaznaczył, że powyższe uprawnienie nie przechodzi na kolejny rok i nie będzie podlegało kumulacji ze zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej jakie będzie należne w roku 2024 r.

- Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej nie jest częścią urlopu na żądanie, który wywodzi się z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego że urlop na żądanie również w przypadku siły wyższej może być wykorzystywany - podkreślił.

Zaznaczył, że to zwolnienie jest odrębnym uprawnieniem nie tyle urlopowym, co w zakresie możliwości uzyskania zwolnienia od pracy - przy spełnieniu się konkretnych przesłanek losowych wynikających z kodeksu pracy.

Zwolnienie na opiekę

Ekspert odniósł się także do zwolnienia na opiekę, które przysługuje na podstawie art 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Zaznaczył, że wspomniane uprawnienie także jest przypisane do danego roku kalendarzowego. - Tym samym nie ma możliwości dokonania jego transferu na rok kolejny - podsumował Kryczka.

Czytaj też: Przed sylwestrem pomyślmy o domowych pupilach. Jak przygotować zwierzę?

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: