Posiedzenie rządu w trybie zastrzeżonym. Zaproszony m.in. szef BBN

  • 16.04.2024 12:06

  • Aktualizacja: 14:26 16.04.2024

Po g. 11:00 odbyła się pierwsza część posiedzenia rządu, w której uczestniczyli też szef BBN Jacek Siewiera, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz. Spotkanie dotyczy sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady. Premier Donald Tusk poinformował, że pierwsza część posiedzenia będzie poświęcona narastającemu konfliktowi na Bliskim Wschodzie, dlatego uczestniczą w nim szef BBN Jacek Siewiera, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie dotyczy bezpośrednio także naszych żołnierzy, którzy są obecni jako uczestnicy kontyngentów Narodów Zjednoczonych w Libanie, Iraku. To wystarczający powód, by uzyskać szczegółową informację o sytuacji naszych żołnierzy – powiedział premier.

Dodał, że zostanie omówione też bezpieczeństwo Polski w sytuacji narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Będę prosił o ocenę tej sytuacji panów generałów, pana ministra Siewiery i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw zagranicznych i ministra koordynatora służb specjalnych – mówił szef rządu.

Posiedzenie rządu 

Następnie Rada Ministrów przejdzie do omówienia zadań zaplanowanych w terminarzu.

W porządku obrad jest m.in. przygotowany przez resort funduszy i polityki regionalnej projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Chodzi o usprawnienie wdrażania KPO m.in. w kontekście wykorzystania dodatkowej puli pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która została uwzględniona w rewizji KPO.

Projekt umożliwi m.in. podpisywanie i rozliczanie w euro inwestycji z części pożyczkowej KPO w przypadku budowy morskich farm wiatrowych. Ma to służyć zwiększeniu zainteresowania środkami przeznaczonymi na ten cel. Ponadto stworzona ma być podstawa prawna do zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

Projekt zakłada też zmianę kalendarza prac nad programowaniem polityki rozwoju. O rok (do 31 grudnia 2024 r.) ma zostać przesunięty termin przyjęcia przez rząd koncepcji rozwoju kraju, co ma pozwolić na „lepsze odzwierciedlenie w niej aspiracji obecnego rządu”. Do 31 grudnia 2026 r. ma zostać przedłużony czas na aktualizację strategii rozwoju województw.

Ministrowie rozpatrzą też projekt zmian w kodeksie pracy, przygotowany przez resort rodziny. Proponowana nowela ma wdrożyć zmienioną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne.

Czytaj też: Polska otrzymała przelew od UE. Największy taki w historii naszego członkostwa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA