PKN Orlen połączy się z PGNiG – jest zgoda na fuzję

  • 28.09.2022 18:14

  • Aktualizacja: 16:29 29.09.2022

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali w środę jej połączenie z PGNiG.

Za uchwałą w sprawie połączenie spółek  padło niemal 82 proc. oddanych głosów, 0,016 proc. było przeciw, a 18 proc. głosów było wstrzymujących się.

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

–  To wzmocnienie ma sprawić, że będziemy bezpieczniejsi energetycznie, a jako większy podmiot będziemy w stanie więcej osiągnąć na rynku w kwestiach inwestycji czy zakupów – wyjaśnia członek zarządu Orlenu Piotr Sabat. – Zwiększenie skali przedsiębiorstwa sprawi, że będzie lepsza siła zakupowa i lepsze warunki kontraktowe. Również wszystkie elementy związane z inwestycjami będą czynnikiem pchającym rzeczy do przodu – dodaje.

W poniedziałek 26 września rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zostało zwołane na 10 października.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Czytaj też: PKN ORLEN dalej gra z polską siatkówką

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Katarzyna Piórkowska/PA

Kategorie: