Kwalifikacja wojskowa dla nawet 230 tys. osób. Kiedy terminy komisji na Mazowszu?

  • 28.03.2023 19:32

  • Aktualizacja: 07:53 29.03.2023

Prawie 230 tys. osób przejdzie w tym roku kwalifikację wojskową. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podało terminy - kwalifikacja będzie prowadzona między 17 kwietnia a 21 lipca. Dokładne daty są zależne od poszczególnych miast - na Mazowszu pierwsze zaczną działać komisje m.in. w Ciechanowie, Legionowie, Otwocku, Piasecznie, Warszawie, Radomiu czy Pułtusku.

Jak mówi rzecznik CWCR Justyna Balik, w tym roku kwalifikacja ma dużo większy zasięg.

- W latach 2020-2022 kwalifikacja wojskowa miała ograniczony charakter. Z powodu pandemii nie objęła ona wszystkich przewidzianych osób, stąd większy zasięg tegorocznej kwalifikacji - tłumaczy.
 
   

Ppłk Balik wymienia kto ma obowiązek stawienia się przed komisją. Przede wszystkim chodzi o mężczyzn z rocznika 2004 i poprzednich, którzy nie mają określonej kategorii, ale nie tylko.
- Kwalifikacja wojskowa obejmie także kobiety urodzone w latach 1999-2004, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, które kończą naukę. Chodzi o psychologów, biały personel - mówi.
 
   
 
Kwalifikacja obejmie też tych, którzy w latach 2021-22 były uznane za czasowo niezdolnych do służby.

Ppłk Joanna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji mówi, w jaki sposób przebiega wezwanie.
- Wezwanie na kwalifikację wojskową odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wezwanie jest wysyłane przez wójtów, burmistrzów czy też prezydentów miast minimum 7 dni przed datą stawiennictwa na kwalifikację. Każdy wezwany ma obowiązek stawić się przed komisją - wyjaśnia.
 
Jak dodaje ppłk Balik, brak wezwania nie zwalania z obowiązku kwalifikacji.

- Na terenie całej Polski w miejscach szczególnie uczęszczanych, w placówkach edukacyjnych, są umieszczane obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej - mówi.

Kwalifikacja będzie prowadzona między 17 kwietnia a 21 lipca, zależnie od poszczególnych miast. TUTAJ dostępne są konkretne terminy.  Na kwalifikację należy wziąć dokument tożsamości, zaświadczenie o ukończeniu lub kontynuowaniu nauki czy inne zaświadczenia, jak prawo jazdy czy o niepełnosprawności.

Wojsko zaznacza, że kwalifikacja nie łączy się z automatycznym obowiązkiem czynnej służby. Polega na określeniu zdolności do służby i wprowadzeniu danych do ewidencji.

Czytaj też: Przeglądy zabawek, urządzeń siłowych czy ogrodzeń. Przygotowania do sezonu na placach zabaw i siłowni pod chmurką w Ciechanowie

Źródło:

RDC

Autor:

Adam Abramiuk/PL

Kategorie: