Dr hab. Anna Sylwia Czyż z tytułem Profesora

  • 14.03.2024 20:26

  • Aktualizacja: 20:03 14.03.2024

Decyzją Prezydenta RP dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. Uczelni UKSW w Warszawie (w l. 2016–2020 prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych), prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce, gość programów Radia dla Ciebie, otrzymała tytuł naukowy Profesora.

Prof. dr hab. Anna Sylwia Czyż jest historykiem sztuki nowożytnej, pracownikiem Instytutu Sztuki UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są m.in. fundacje artystyczne, w tym kościelne i rezydencjonalne. Bada wybrane aspekty dziejów sztuki sepulkralnej. 

Jest laureatką nagród za osiągnięcia naukowe: w 2007 im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w kategorii najlepszej pracy doktorskiej z zakresu historii, w 2017 „Przeglądu Wschodniego” w kategorii krajowej. W 2015 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w 2015 oraz MKiDN w 2013 roku.

Prowadzi inwentaryzacje zabytkowych nekropolii w Litwie (wileńska Rossa) i Ukrainie (Tarnopolszczyzna, Podole). Jest również uczestniczką projektu dokumentacyjnego dziedzictwa Polonii w USA, stale współpracuje z Instytutem Polonika.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą, na których prezentuje wyniki swoich badań. Ponadto jest autorką kilkudziesięciu publikacji – artykułów w wydawnictwach specjalistycznych, jak też publikacji książkowych:

  • Pałace Wilna XVII-XVIII wieku, Instytut POLONIKA, Warszawa 2021;
  • Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016;
  • Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008;
  • Cmentarze Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, Instytut POLONIKA, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Warszawa-Kraków 2019. 

Pani Profesor gratulujemy! 

Audycje z Prof. Anną Sylwią Czyż:

  • Kościół św. Ducha w Wilnie (P. Łoś) [POSŁUCHAJ]
  • Parafie i kościoły polskie w USA (R. Łuchniak) [POSŁUCHAJ]
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kamienica Fukierowska (P. Łoś) [POSŁUCHAJ]
  • 90-lecie SHS (P. Majewski) [POSŁUCHAJ]

Czytaj też: Prawdziwa sensacja w polskich zbiorach. Zamek Królewski ma rysunek Rafaela Santi

Źródło:

RDC

Autor:

Piotr Szymon Łoś/PA

Kategorie: