Gmina nie dopełniła obowiązku? Rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków w Ząbkach

  • 06.02.2024 06:21

  • Aktualizacja: 06:35 06.02.2024

Rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków miasta Ząbki, czyli willę Ronikierów. Był to ostatni ślad po rodzinie Ronikierów. Rzecznik mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków poinformował, że budynek nie był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, choć zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi, należy to do obowiązków gminy. — Dwukrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie do gminy Ząbki. Niestety, bezskutecznie — oznajmił rzecznik.

W weekend rozebrano willę Ronikierów w Ząbkach. O rozbiórce został poinformowany mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Rzecznik MWKZ Andrzej Mizera przekazał, że budynek nie był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dwukrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie do gminy Ząbki. Niestety, bezskutecznie — zaznaczył rzecznik dodając, że w utworzenie GEZ jest obowiązkiem gminy zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

Podkreślił, że w poniedziałek w celach kontrolnych na miejsce pojechali przedstawiciele konserwatora.

Ząbki odpowiadają na zarzuty

Tymczasem miasto Ząbki wydało oświadczenie, w którym informuje, że gmina przez wiele lat zabiegała o zakup nieruchomości, jednak właściciele nie byli zainteresowani sprzedażą. W 2019 r. burmistrz zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby podjął działanie w celu wpisania przedmiotowego obiektu do rejestru zabytków, co dałoby prawne zabezpieczenie przed jego rozbiórką. „Od wielu lat willa jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków” – napisano w oświadczeniu.

3 lutego o godz. 10:50 Urząd otrzymał informację o burzeniu willi Ronikiera. Na miejsce został skierowany patrol policji i Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz zgłoszenie przyjęło Zarządzanie Kryzysowe.

„Obecnie odpowiednie służby sprawdzają na jakiej podstawie były prowadzone prace rozbiórkowe” – czytamy w oświadczeniu.

Ząbki jako miasto-ogród?

Ząbki w XIX i w pierwszej połowie XX w. były własnością rodziny szlacheckiej Ronikierów pieczętującej się herbem Gryf. Miejscowość zawdzięczała tej rodzinie rozwój zarówno gospodarczy, jak i urbanistyczny. W 1905 r. właścicielem majątku został Adam Feliks Ronikier, z wykształcenia architekt po studiach w Rydze, był właścicielem cegielni w Ząbkach, inwestorem rozbudowy infrastruktury wsi wokół cegielni, np. stacji kolejowej Ząbki, bocznicy kolejowej, fabrycznej kolejki wąskotorowej do Bródna i Pragi i zaplecza mieszkalnego dla pracowników cegielni.

Hrabia Ronkier był zachwycony koncepcją miasta-ogrodu powstałą w Anglli w początkach XX w. i chciał tego samego dokonać w Ząbkach. Dokonał więc parcelacji swoich gruntów z przeznaczeniem pod budowę rezydencji willowo-ogrodowych. Przygotowanie założeń architektonicznych zlecił Tadeuszowi Tołwińskiemu, który przedstawił je w 1912 r.

W centrum kompozycji urbanistycznej znalazła się oś północ-południe, prostopadła do torów kolejowych. W środku znajdował się prostokątny plac-rynek, mający skupiać wszystkie funkcje administracyjne, społeczne i handlowe. Na południowym zamknięciu osi zaprojektowany został kościół oraz szkoła, przedszkole i boiska sportowe. Po stronie północnej, przy torach kolejowych, przewidziano półokrągły plac, z którego promieniście rozchodzić się miały symetrycznie położone ulice.

W wydzielonej, rekreacyjnej części miasta, wzdłuż alei spacerowej wysadzanej podwójnym szpalerem lip, Tołwiński zaplanował tzw. kasyno, z nowoczesnym programem użytkowym - wielką salą koncertowo-teatralną, kinem, biblioteką, salą ekspozycyjną i bilardową, restauracją i kawiarnią.

Miasto obliczone było na 8 tysięcy mieszkańców, a projektowany teren został podzielony na 1600 działek budowlano-ogrodowych.

Ostatnia pamiątka po dawnych właścicielach

Wille-dworki zaczęły powstawać jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wśród wielu znakomitości zamieszkiwali w nich: słynna aktorka Maria Przybyłko-Potocka, generał Kazimierz Sosnkowski, pisarka Magdalena Samozwaniec, Arnold Szyfman, rodziny Tołłoczków i Wejchertów.

W dwudziestoleciu międzywojennym budowa miasta-ogrodu była kontynuowana, ale nie została zrealizowana do końca. Po II wojnie światowej, w wyniku bezmyślnej parcelacji, nastąpiła dewastacja układu urbanistycznego.

Jedną z willi miasta-ogrodu Ząbki zbudowano około 1920 r. dla samego hrabiego Adama F. Ronikiera. Usytuowana została przy dzisiejszej Alei Wyzwolenia (numer 21/23). Budynek o neobarokowej architekturze jest ostatnią pamiątką po dawnych właścicielach Ząbek, ponieważ pałac Ronikierów został rozebrany w 1947 r. Niestety niezamieszkana od lat willa popadała w coraz większą ruinę. Nie budziła też zainteresowania urzędu miejskiego, choć w Ząbkach nie ma zbyt dużo zabytków. 

Czytaj też: Cmentarzysko ciałopalne i pozostałości dawnego browaru na budowie autostrady

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ