Wojewoda skarży uchwałę Warszawy ws. parkowania na Saskiej Kępie. „Ona jest niechlujna”

  • 27.10.2023 15:19

  • Aktualizacja: 21:11 27.10.2023

Wojewoda mazowiecki złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną w sprawie uchwały Rady Warszawy dotyczącej wyznaczenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie i Kamionku. Jak powiedział w „Poranku RDC” Tobiasz Bocheński, spór nie ma charaktery politycznego.

Spór o płatne parkowanie na Saskiej Kępie i Kamionki. Wojewoda mazowiecki złożył skargę kasacyjną do ostatniej, najwyższej instancji – Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Zdaniem Tobiasza Bocheńskiego spór nie ma charakteru politycznego. Jak powiedział w „Poranku RDC”, uchwała Rady Warszawy jest po prostu „niechlujna”.

 Wojewoda sprawuje nadzór legalny. Uchwała została źle przygotowana, jest po prostu niechlujna i powinna zostać zmieniona. Będę się przy tym upierać i uważam, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie odniósł się do wszystkich argumentów podniesionych w skardze. Inną sprawą są problemy mieszkańców Saskiej Kępy. Od lat wiemy o tym, że parkowanie tam jest utrudnione, konsultacje społeczne były prowadzone wielokrotnie, a mieszkańcy nie byli zadowoleni z żadnej propozycji przedstawionej przez miasto – powiedział w RDC Bocheński.

Skarga wojewody dotyczy uchwały Rady Warszawy z marca tego roku. Głosami KO i Lewicy radni uchwalili, że Saska Kępa i Kamionek zostaną włączone do strefy płatnego parkowanie. W kwietniu ich decyzję podważył wojewoda mazowiecki. 

Stołeczny ratusz zaskarżył jego rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po stronie władz Warszawy.

Co ze strefą parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie?

Wojewoda mazowiecki, informując w kwietniu o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in. sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka stowarzyszeni w inicjatywie „NIE! dla SPPN na Saskiej Kępie” podziękowali wojewodzie mazowieckiemu za uchylenie w całości uchwały wprowadzającej płatne parkowanie.

Z kolei wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

„To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy wojewoda dokonał rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy” – stwierdził.

Posłuchaj całej rozmowy: Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński w „Poranku RDC”

Czytaj też: Zostały wykreślone z Gminnej Ewidencji Zabytków. Teraz do rejestru chce je wpisać konserwator

 

 

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/PA