Sondaż: najwięcej zadowolonych z życia w swojej dzielnicy jest na Mokotowie

  • 03.01.2024 18:29

  • Aktualizacja: 18:09 03.01.2024

Większość mieszkańców Warszawy jest zadowolona z życia w swoim mieście (85 proc.) oraz swojej dzielnicy (85 proc.). Najbardziej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy są mieszkańcy Mokotowa (93 proc.), a najmniej - mieszkańcy Pragi-Północ (84 proc.) - wynika z czwartej fali Barometru Warszawskiego w 2023 r.

Barometr Warszawski to badanie, które służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Od 2023 r. jest realizowany w czterech falach, którym przypisane są różne obszary funkcjonowania miasta.

Z czwartej fali badania w 2023 r. wynika, że zdecydowana większość mieszkańców Warszawy jest zadowolona z życia w swoim mieście (85 proc.) oraz swojej dzielnicy (85 proc.). Najbardziej zadowoleni z życia w Warszawie są mieszkańcy dzielnic: Wesoła (93 proc.) i Wilanów (93 proc.). Natomiast najbardziej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy są mieszkańcy Mokotowa (93 proc.). Najgorzej pod kątem zadowolenia z życia w Warszawie wypadają mieszkańcy Targówka (82 proc.), a mieszkańcy Pragi-Północ są najmniej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy (84 proc.).

Większość warszawiaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (74 proc.) i władz miasta (67 proc.).

Warszawiacy zadowoleni z poziomu bezpieczeństwa

W tym roku widoczny jest spadek wskazań na Warszawę w przypadku możliwości wyboru miejsca zamieszkania (66 proc. w porównaniu do 89 proc. w 2021 r.), chociaż swoje warunki mieszkaniowe badani oceniają jako bardzo lub raczej dobre (91 proc.).

W badaniu największe zadowolenie zaobserwowano z bezpieczeństwa w mieście i funkcjonowania komunikacji miejskiej, które też są wskazywane przez mieszkańców jako najważniejsze. Dostępność miejsc parkingowych i łatwość jeżdżenia po mieście samochodem to obszary o najniższym poziomie zadowolenia, co utrzymuje się przez wszystkie cztery fale badania w 2023 r.

Najbliższa okolica miejsca zamieszkania warszawiaków jest postrzegana przez 92 proc. mieszkańców jako bezpieczna i spokojna. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Warszawie, w głównej mierze należy zainwestować w lepsze oświetlenie ulic i parkingów. Wskazuje na to aż 70 proc. badanych. Dodatkowo, 59 proc. chciałoby zwiększenia liczby partoli policji.

Najlepiej oceniani strażacy

Agresywnie zachowująca się młodzież i brawurowi, niebezpiecznie jeżdżący kierowcy to najczęściej wskazywane zagrożenia. Co czwarta osoba obawia się oszustw np. "na wnuczka", "na instytucję", a obawa rośnie wraz z wiekiem osoby badanej. Jednak jak podano w raporcie, zaledwie połowa mieszkańców doświadczających przestępstwa zgłosiło je na policję.
Najlepiej oceniana w Warszawie jest działalność straży pożarnej. Bardzo dobrze lub raczej dobrze oceniło ją 90 proc. respondentów, policję 74 proc. a straż miejską 59 proc. Patrole policji widziane są kilka razy w tygodniu przez 46 proc. badanych. Taką częstotliwość patroli straży miejskiej widuje 37 proc. warszawiaków.

60 proc. badanych uważa, że w Warszawie należy wprowadzić ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy, czyli między 22 a 6 rano. Wśród zwolenników jest więcej kobiet niż mężczyzn (65 proc. do 53 proc.). Postawa wobec ograniczenia sprzedaży związana jest z także wiekiem badanego. Im starsze osoby tym częściej opowiadają się za takim rozwiązaniem.

W badaniu pytano także o postawy związane ze zrównoważonym rozwojem, środowiskiem naturalnym i klimatem. W stosunku do pomiaru z listopada 2021 roku, znacznie mniej osób wskazało, że ma wiedzę na tematy związane z jakością powietrza i ochroną klimatu (dużą lub średnią wiedzę ma 42 proc. warszawiaków wobec 63 proc. w 2021 r.). Najwięcej osób, bo 49 proc. uważa, że ma niewielką wiedzę w tym temacie.

Segregowanie odpadów jest najczęściej podejmowanym działaniem przez mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska (90 proc. osób). Co trzecia osoba ograniczyła zakup nowych rzeczy czy zmieniła nawyki zakupowe związane z żywością oraz nawyki żywieniowe. O 11 proc. respondentów więcej niż dwa lata temu w ciągu ostatniego roku podejmowało działania na rzecz ekologii we własnym gospodarstwie domowym, np. ograniczyło zużycie wody, prądu, plastiku itp.

Badanie przeprowadzono w dniach 18.10-16.11.2023 r. na próbie 1644 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz dzielnicę zamieszkania. W badaniu ilościowym wykorzystano dwie techniki: 50 proc. - wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo (CAPI) i 50 proc. - ankieta online. W sumie przeprowadzono 3164 wywiadów.

Czytaj też: „Chcemy poprawiać warunki ruchu pieszego”. Dyrektor ZDM o nowych przejściach

 

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL