Co się zmieni w Parku Zachodnim na Ochocie? Ruszyły konsultacje z mieszkańcami

  • 04.03.2024 17:39

  • Aktualizacja: 17:01 04.03.2024

Ruszyły konsultacje w sprawie planu miejscowego dla rejonu Parku Zachodniego (Parku Pięciu Sióstr) na warszawskiej Ochocie. Dokument zakłada zachowanie terenów zielonych, zabudowę komunalną na potrzeby usług zdrowotnych czy możliwość zbudowania nasypów w rejonie Alej Jerozolimskich. – Ponad 20 lat staraliśmy się o ten park i niech już rada miasta zostawi go w spokoju – mówi zastępca burmistrza Ochoty.

Warszawski ratusz rozpoczął konsultacje z mieszkańcami Ochoty w sprawie planu miejscowego dla rejonu Parku Zachodniego.

Dokument zakłada zachowanie terenów zielonych, zabudowę komunalną na potrzeby usług zdrowotnych czy możliwość zbudowania nasypów w rejonie Alej Jerozolimskich.

Stołeczny radny Piotr Żbikowski mówi, że trzeba się zastanowić, czy park nie mógłby pełnić innej funkcji.

 W mojej ocenie to miejsce, ze względu na duże natężenie hałasu, bardziej by się sprawdzało jako miejsce dla rekreacji sportowej niż przestrzeń, gdzie siedzimy na ławeczce i zażywamy spokoju – zauważa radny.

Z kolei zastępca burmistrza Ochoty uważa, że sokoro park jest już usankcjonowany prawnie, to tak już powinno zostać.

– Ponad 20 lat staraliśmy się o ten park i niech już rada miasta zostawi go w spokoju – mówi Grzegorz Wysocki.

Uwagi do projektu planu można zgłaszać drogą elektroniczną do 27 marca. Można także zrobić to w tradycyjny sposób 12 marca w godzinach 13–16 w Urzędzie Dzielnicy Ochota.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju.

W Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów.

Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Czytaj też: Alejki rozjechane przez samochody. Park Wielkopolski na Ochocie w fatalnym stanie

Źródło:

RDC

Autor:

Przemysław Paczkowski/PA