Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku podpisana

  • 29.08.2022 15:48

  • Aktualizacja: 11:29 30.08.2022

Ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku podpisał dziś prezydent Andrzej Duda. Uczelnia ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. - To publiczna uczelnia, która uzyskuje nowe możliwości - powiedział prezydent.

Prezydent podpisał w poniedziałek w Belwederze ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Prezydent dodał, że rozwój uczelni w mniejszych ośrodkach miejskich ma ogromne znaczenie dla studentów. - To powód do radości i chluby. Ta ustawa została przyjęta w Sejmie ponad podziałami i za to dziękuję - zaznaczył.
- Ta chwila, wieńcząca cały proces legislacyjny, ale przede wszystkim wieńcząca wieloletnie starania władz uczelni o to, aby uzyskać status akademii, wieńczy pewien proces, który oznacza rozwój – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Jak wyjaśnił, Akademia Mazowiecka ma trzy wydziały, 11 kierunków kształcenia pierwszego stopnia, cztery kierunki drugiego stopnia i dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich. Poinformował, że od zbliżającego się nowego roku akademickiego w Akademii Mazowieckiej w Płocku ruszy kierunek psychologia, a w przyszłym roku w ramach ochrony zdrowia kierunek lekarski.

- Ale co jest najważniejsze? Rozwój. Rozwój w bardzo ważnym polskim mieście, mieście historycznym (...). A więc jest to jedno z najstarszych polskich miast – miasto historyczne, książęce, królewskie – miasto korony polskiej, a zarazem miasto rozwoju polskiej edukacji – mówił Duda.

Przypomniał, że w Płocku wciąż działa najstarsze liceum w Polsce – założone w 1180 r.

Nowa perspektywa

Zdaniem prezydenta dokonane właśnie przekształcenie uczelni publicznej w akademię stwarza nową perspektywę dla władz uczelni i dla mieszkańców Płocka.

- W mieście, które liczy 120 tys. mieszkańców, w mieście, które ma ogromne znaczenie w swoim regionie – tutaj właśnie na Mazowszu – oznacza rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój – ocenił.

Zastrzegł, że jest zwolennikiem tworzenia mniejszych uczelni, nie tylko wielkich uniwersytetów w miastach takich, jak Warszawa, Kraków czy Lublin. - Ale także w tych w mniejszych ośrodkach. Nie tylko dlatego, żeby zapewnić możliwość kształcenia się na miejscu tym, którzy nie chcą zmieniać miejsca swojego pobytu i opuszczać swoje rodzinne strony po to, żeby studiować w wielkim mieście. Ale także i tym, którzy po prostu nie mogą tego zrobić z wielu względów – czy materialnych, czy rodzinnych – nie mogą sobie pozwolić na to, by opuścić swoje rodzinne strony – podkreślił.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mają stać się mieniem akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej – staną się studentami akademii.
 

Źródło:

PAP

Autor:

PA

Kategorie: