Jaki jest średni koszt OC i AC w Polsce?

  • 05.02.2024 10:47

  • Aktualizacja: 10:48 05.02.2024

Na cenę polisy OC wpływa m.in. miejsce zamieszkania, wiek kierowcy, marka i model samochodu. Warto porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, korzystając z dostępnych online narzędzi, aby znaleźć najkorzystniejszą cenowo propozycję. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jego zakres ochrony jest większy, podobnie jak wysokość składki. Pamiętaj, że znalezienie najtańszego OC i AC nie zawsze oznacza znalezienie najlepszej oferty, zwłaszcza jeśli chodzi o dodatkowe pakiety ochrony.

Ile średnio kosztowało OC i AC w 2023 roku?

Średnia składka samego OC wynosiła pod koniec 2023 roku ponad 500 zł, co oczywiście oznacza wzrost w porównaniu do roku 2022. Podwyżki dotknęły wszystkich kierowców w Polsce, w każdej grupie wiekowej i niezależnie od miejsca zamieszkania, chociaż kierowcy, mieszkające w mniej zaludnionych regionach płacili średnio o ponad 100 zł mniej niż ci, którzy byli zameldowania w miastach o dużym natężeniu ruchu. Tam podwyżki były zdecydowanie bardziej dotkliwe dla portfela i domowego budżetu, ponieważ większy ruch drogowy oznacza statystycznie większą możliwość wypadków i kolizji.

Ubezpieczenie OC w pakiecie AC można było kupić już od ponad 700 zł, ponieważ alternatywą dla pełnego AC jest tzw. AC Mini. Decydujący się na nie kierowcy musieli jednak liczyć się ze znacznie węższą ochroną niż kompleksowa polisa. Na przeciętny koszt AC i OC wpływał jednak szereg czynników, również inflacja, regulacje prawne i polityka rynkowa towarzystw ubezpieczeniowych.

Co wpływa na podwyżki składek OC i AC?

Zmiany w przepisach krajowych, dotyczących odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń mogą wpływać na wysokość składek. Przykładowo, jeśli ustawodawstwo zwiększa minimalne limity pokrycia szkód, towarzystwa ubezpieczeniowe muszą dostosować swoje oferty, co prowadzi do podwyższenia cen. Również zmiany w prawie dotyczące odszkodowań za szkody mogą wpłynąć na koszty polis, które ubezpieczyciele muszą pokrywać, ale robią to z naszych składek.

W 2023 roku ogólny wzrost cen i kosztów życia, czyli inflacja, również naznaczyła rynek ubezpieczeniowy. Kiedy rosną ceny części zamiennych, usług naprawczych czy wynagrodzeń w serwisach samochodowych, rosną też koszty likwidacji szkód, co z kolei nie jest bez znaczenia dla opłacających składki.

Ponadto Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do stosowania regulacji unijnych dotyczących ubezpieczeń. Dyrektywy również mogą wprowadzać określone wymogi dotyczące polis ubezpieczeniowych, co wpływa na koszty ich oferowania. Przykładowo, zgodnie z unijnym rozporządzeniem starsze pojazdy z silnikiem diesla, których moc silnika przekracza określoną w zapisach wartość, są objęte wyższymi kosztami ubezpieczenia.

Konkurencja między ubezpieczycielami również jest regulatorem cen rynkowych, jednak czasem działa ona na korzyść ubezpieczającego. Zwykle jednak nowe oferty i produkty na rynku, a także ogólna kondycja rynku finansowego skutkują podwyżkami OC i AC.

Warto pamiętać, że chociaż wspomniane czynniki mają wpływ na ogólny poziom cen ubezpieczeń w Polsce, indywidualna składka każdego kierowcy jest również uzależniona od wieku i doświadczenia, a także posiadanego pojazdu.

Kategorie: