Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2024 rok. „Płaca minimalna do 4300 zł brutto”

  • 13.06.2023 14:47

  • Aktualizacja: 12:23 13.06.2023

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. - PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc. - dodała minister finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy.

Rada Ministrów – do 15 czerwca – przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Wzrost wynagrodzeń

Rząd po wtorkowym posiedzeniu poinformował, że od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln.

- Spodziewamy się w związku ze spadającą inflacją niewielkiego złagodzenia polityki monetarnej – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. - Prognozujemy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku bieżącym o 11,9 proc., w 2024 – 9,7 proc. – dodała.

Wzrost rent i emerytur

 

- Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przekazała, że zgodnie z szacunkami w 2024 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 12,3 proc.

Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Cały jej koszt, łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury wyniesie ponad 43 mld zł – poinformowała minister Maląg.

PKB na poziomie 3 proc.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że założenia do budżetu na 2024 r. oparte są na przesłanych do Komisji Europejskiej prognozach pochodzących z aktualizacji Programu Konwergencji z wiosny tego roku.

- Aktualizacja tych prognoz w stosunku do programu konwergencji zakłada właściwie wyłącznie uwzględnienie wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800+. Ma to dwa elementy wpływu – chodzi o przyspieszenie wzrostu PKB o 0,2 pkt. proc. w roku 2024 i 0,1 pkt. proc. dla inflacji – powiedziała minister finansów.

Przypomniała, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 0,9 proc., zaś w przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3 proc. Jednocześnie w założeniach do budżetu zapisano, że inflacja średnioroczna spadnie z 12 proc. w 2023 r. do 6,6 proc. średniorocznie w 2024 r.

Ostateczny projekt budżetu do końca września

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Z kolei w lipcu procedura zakłada ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1). W sierpniu MF ma opracować i przesłać Radzie Ministrów wstępny projekt budżetu na następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br

Czytaj też: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

Źródło:

PAP

Autor:

AA

Kategorie: