Punkt karne usuwane po roku i automatyczne przywrócenie prawa jazdy

  • 14.04.2023 21:10

  • Aktualizacja: 21:13 14.04.2023

Punkty karne będą usuwane po roku, a nie po dwóch latach – zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Poza tym zatrzymane prawo jazdy – po okresie, na który zostało zatrzymane – będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku. Nowe przepisy mają też m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez taksówki na aplikację poprzez lepszą weryfikację kierowców.

W piątek Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nią poprawiona ma zostać weryfikacja kierowców oferujących przewóz osób. Zmiany zakładają też, że punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po dwóch latach.

Za przyjęciem noweli głosowało 427 posłów, 18 wstrzymało się od głosu, a 3 było przeciw.

Nowela dotyczy m.in. podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu – w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

Nowe przepisy mają zaostrzyć również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie – zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

Co się zmieni w przewozie osób?

Inna zmiana dotyczy tego, by przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonał weryfikacji „wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy, z którym rozpoczął współpracę przed dniem wejścia w życie (...) ustawy”.

Przepisy zobowiązują też przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób do „weryfikacji – w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 100 przewozów – czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono”.

Punkt karne kasowane po roku

Nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają być usuwane po roku, a nie dwóch latach, a także kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

Z takiej możliwości nie będą mogli skorzystać tylko nowi kierowcy – w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Kursy doszkalające mają organizować dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na podstawie późniejszych wytycznych. Zaświadczenia potwierdzające zakończenie kursu będą przesyłane komendantowi wojewódzkiemu policji.

Przywrócony zostanie mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy – po okresie, na który zostało zatrzymane – będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Czytaj też: Szef resortu rolnictwa zlecił kontrolę zboża w magazynach

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA