Prezydent wskazał, kto powinien dowodzić armią w czasie wojny

  • 27.10.2023 15:51

  • Aktualizacja: 15:28 27.10.2023

Prezydent Andrzej Duda wskazał szefa SGWP gen. Wiesława Kukułę, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - poinformowało w piątek BBN. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych mianowany jest na czas wojny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w drodze postanowienia wskazał generała broni Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych" - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak wskazano, postanowienie Prezydenta RP zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. "Wręczenie przez Prezydenta RP aktu wskazania odbyło się dziś w Pałacu Prezydenckim" - informuje BBN.

Wcześniejsze przygotowanie

BBN wyjaśnia, że wyznaczenie na osobę przewidzianą do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, ma na celu umożliwienie wskazanej osobie wcześniejsze przygotowanie się do pełnienia tej funkcji w czasie wojny. "Zarówno w zakresie zapoznawania się z procedurami przewidzianymi na wypadek uruchomienia wojennego systemu dowodzenia, udziału w ćwiczeniach szczebla strategicznego, a także analizy potencjału wojskowego przewidzianego do użycia w operacji obronnej" - podkreślono.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, zgodnie z Art. 134 Konstytucji RP, mianowany jest na czas wojny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; podlega bezpośrednio Prezydentowi RP, kierującemu obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów; oraz dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi jednostkami podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

Czytaj też: Nowo wybrani posłowie odebrali z rąk szefa PKW Sylwestra Marciniaka zaświadczenia o wyborze

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: