Na drogach więcej patroli. Policja zapowiada akcję „Prędkość”

  • 19.05.2023 06:16

  • Aktualizacja: 09:46 20.05.2023

W piątek na polskich drogach policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość” - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W tym dniu należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby kontroli pomiarów prędkości szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych - dodał policjant.

Większej liczby patroli musimy się dziś spodziewać na drogach całej Polski. Policja prowadzi akcję „Prędkość”.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zauważył, że powinniśmy mieć świadomość, że wypadki, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych. - Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami - zaznaczył.

Na drogach grupa SPEED

Nad bezpieczeństwem na drogach czuwać będą również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest ujawnianie kierujących dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych zachowań.

- Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań - powiedział.

Nadkom. Robert Opas wyjaśnił przy tym, że w ostatnich latach policjanci ruchu drogowego, odnotowują mniejszą liczbę przekroczeń prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, które skutkują zatrzymaniem prawa jazdy. - W roku 2022 było to 25 588 przypadków (2021 r. - 50 083; 2020 r. - 58 479) - przypomniał.

Jednak, jak zaznaczył policjant, nadmierne przekroczenie prędkości jest najczęstszą przyczyną zatrzymań dokumentów spośród wszystkich wykroczeń odnotowanych przez policjantów. - W pierwszym kwartale bieżącego roku było to 6 837 przypadków - podał.

- W 2022 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu było przyczyną 23,1 proc. wypadków drogowych. Były to wypadki najbardziej tragiczne w skutkach. Z tego powodu zginęło aż 626 osób (38,6 proc. ogółu ofiar), a rannych zostało 5 541 osób - dodał nadkomisarz.

Czytaj też: Miał zgwałcić i znęcać się psychicznie. Zarzuty i areszt dla 30-latka z okolic Ciechanowa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL