Do 30 proc. pracowników PKP Cargo skierowanych na tzw. nieświadczenie pracy

  • 27.05.2024 13:25

  • Aktualizacja: 13:26 27.05.2024

Na tzw. nieświadczenie pracy na rok zostanie skierowanych maksymalnie do 30 proc. pracowników PKP Cargo. Ma ono dotyczyć wszystkich grup zawodowych, w tym kierownictwa poszczególnych zakładów. 

Zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, na 12 miesięcy – podała w poniedziałek firma. Nieświadczenie pracy ma dotyczyć wszystkich grup zawodowych, w tym kierownictwa poszczególnych zakładów – dodano.

Jak poinformował przewoźnik w poniedziałkowym komunikacie, podstawą prawną kierowania pracowników PKP Cargo S.A. na tzw. nieświadczenie pracy jest art. 54 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z 8 września 2000 r.

„Zarząd PKP CARGO S.A. (...) informuje, iż w ramach realizacji programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji Spółki, w dniu 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników Spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy” – przekazano.

Co to jest nieświadczenie pracy?

Jak dodano, nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biur centrali spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

Przewoźnik przekazał, że pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do:

  • świadczenia socjalnego w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy;
  • wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika;
  • korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS.

„Powyższa decyzja została poddana przez Spółkę konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w PKP CARGO S.A.” – podano.

Czytaj też: NIK: ruszyła ponowna kontrola w Funduszu Sprawiedliwości

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: