Były wiceminister skarbu wychodzi z aresztu. Milion złotych poręczenia

  • 30.08.2023 08:28

  • Aktualizacja: 08:33 30.08.2023

Poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju zamiast aresztu dla Rafała Baniaka - takie środki zastosował wobec niego prowadzący śledztwo prokurator - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zmienił areszt wobec byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa na te wolnościowe środki, ponieważ zaistniały ku temu przesłanki zapisane w kodeksie postępowania karnego - poinformował dział prasowy PK.

Można tak zrobić w sytuacji, gdy areszt spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo, lub pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Według nieoficjalnych informacji PAP, powodem był stan zdrowia Baniaka. Według mediów po wyjściu z aresztu trafił do szpitala - informowała obrończyni b. szefa Pracodawców RP.

Baniak został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 1 lutego.

Zarzuty dla Baniaka

Dział prasowy PK przypomniał, że "Rafał B. wspólnie z innymi osobami jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (...), powoływanie się na wpływy oraz podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy umożliwiając określonym spółkom kapitałowym uzyskanie zamówień publicznych polegających na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących z Miasta Stołecznego Warszawy w zamian za korzyść majątkową w wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych".

PK przypomniała, że zarzut obejmuje też uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Zarzucono mu też "polecenie określonym osobom wystawienia stwierdzających nieprawdę faktur VAT w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych (...), popełnienie przestępstw karnoskarbowych oraz pranie pieniędzy w łącznej wysokości prawie 4 milionów złotych (...)".

Takie przestępstwa są zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.

B. wiceminister skarbu Rafał Baniak (zgadza się na publikację nazwiska - red.) na początku lutego usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Zarzuty związane są z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł w zamian za łapówkę w wysokości 4 mln 990 tys. zł.

Więcej zatrzymań

W tej sprawie pod koniec lutego zatrzymany został również były minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński (zgadza się na podawanie nazwiska - PAP), któremu pod koniec czerwca Sąd Apelacyjny w Katowicach przedłużył okres tymczasowego aresztowania zgodnie z wnioskiem prokuratora do 26 sierpnia 2023 roku. Karpińskiemu przedstawiono popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym z Baniakiem, zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc. wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych.

Według ustaleń śledczych od sierpnia 2020 roku do stycznia 2023 roku istniał proceder korupcyjny związany z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Warszawy. "Przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów weszli w porozumienie z Rafałem B." - informowała wcześniej Prokuratura Krajowa.

"W wyniku ustaleń o charakterze korupcyjnym zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie. Następnie w latach 2021-2022 spółki te zagospodarowały odpady z Miasta Stołecznego Warszawa uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych" - podawała PK.

Jak ustalili prokuratorzy ze śląskiego wydziału PK, uzyskanie tych zamówień było możliwe dzięki propozycji złożonej przez byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka. "Z ustaleń śledztwa wynika, że Rafał B., w zamian za umożliwienie uzyskiwania zamówień publicznych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Stołecznego Warszawy domagał się od przedstawicieli firm 5 procent łapówki od wartości tych zamówień. W tym celu Rafał B. oraz osoby zarządzające grupą kapitałową, tj. Artur P. i Wojciech S. stworzyli mechanizm umożliwiający wyprowadzenie wielomilionowych kwot przeznaczonych na korzyści majątkowe" - podkreślała wtedy PK.

"W toku postępowania prokurator ustalił, że aby pozyskać pieniądze na łapówki w przestępczy proceder podejrzani zaangażowali szereg podmiotów i osób, które wystawiały faktury obejmujące fikcyjne usługi gotowości do wynajmu maszyn do utylizacji śmieci. Następnie na podstawie tych faktur, spółki z grupy kapitałowej zarządzanej przez podejrzanych Artura P. i Wojciecha S. przelewały pieniądze, które były następnie wypłacane w gotówce przez przedstawicieli tych firm" - tłumaczyła PK.

Dodatkowo śledczy ustalili, że pieniądze przekazywano następnie Rafałowi Baniakowi. "W zamian za to reprezentanci firm wystawiających fikcyjne faktury otrzymywali wynagrodzenie w wysokości około 20 procent wartości tych faktur. W ten sposób wystawiono łącznie kilkadziesiąt nierzetelnych faktur o wartości prawie 7 milionów złotych, co pozwoliło sprawcom wygenerować środki finansowe przeznaczone na wręczanie korzyści majątkowych" - przekazała wówczas PK.

Czytaj też: Prokuratura: sprawa Karpińskiego i Baniaka jest wątkiem postępowania dotyczącego gangu Psycho Fans

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: