Zostały ostatnie dni na zgłoszenie na “Kioski Troski” - kurs o zdrowiu psychicznym dla warszawskich kadr kultury [2. edycja]

 • 15.05.2024 10:59

 • Aktualizacja: 11:02 15.05.2024

Pracujesz w warszawskiej instytucji kultury lub organizacji społecznej działającej w obszarze kultury? Chcesz podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie dbania o zdrowie psychiczne w zespole oraz w pracy z odbiorcami i odbiorczyniami działań?

Zapisz się na bezpłatny kurs o zdrowiu psychicznym dla kadr kultury z Warszawy – Kioski Troski. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 21 maja!

Kioski Troski to 5 spotkań i warsztatów:

 • 28.05 (wtorek) - 11:00–17:30,
 • 29.05 (środa) - 11:00–16:00,
 • 6.06 (czwartek) - 11:00–17:00,
 • 7.06 (piątek) - 11:00–16:00,
 • 14.06 (piątek) - 11:00–17:00,

które odbędą się w Warszawie.

Na kurs serdecznie zapraszamy:

 • edukatorów i edukatorki,
 • animatorki i animatorów kultury,
 • koordynatorki i koordynatorów dostępności,
 • koordynatorów i koordynatorki Miejsca Aktywności Lokalnej,
 • dyrektorów i dyrektorki, liderów i liderki instytucji i organizacji,
 • menedżerów i menedżerki działów programowych, edukacyjnych, ds. dostępności, kadrowych

pracujących w instytucjach kultury lub organizacjach społecznych działających w obszarze kultury w Warszawie.

Kurs nie jest formą wsparcia psychologicznego i nie jest przeznaczony dla osób, które aktualnie przechodzą przez kryzys psychiczny.
Tegoroczna edycja kursu przeznaczona jest dla osób, które nie brały udziału w pierwszej edycji.

Poznaj moduły kursu:

 • Podstawowe zaburzenia i kryzysy psychiczne
 • ABC higieny psychicznej
 • Zdrowie psychiczne w naszym zespole
 • Zdrowie psychiczne odbiorców i odbiorczyń naszych działań
 • Narzędzia budowania dostępności

Dlaczego warto zapisać się na kurs?
W 1. edycji kursu wzięło udział 20 przedstawicieli i przedstawicielek warszawskich instytucji kultury, w tym m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Mazowiecki Instytut Kultury, Centrum Nauki Kopernik. Przeczytaj opinie osób uczestniczących:

 • "Uważam, że kurs jest kwintesencją wiedzy i zmienia postrzeganie osób w kryzysie, daje świetną bazę do rozwijania kompetencji, uwrażliwia. Jest potrzebny szczególnie dla osób zarządzających zespołem, ale też planujących wydarzenia kulturalne".
 • "Ilość wątków podjętych w czasie kursu jasno dowodzi, że zdrowie psychiczne, to jedno z najważniejszych zagadnień".
 • "To była dla mnie największa okazja do nauczenia się czegoś nowego, uważam, że te warsztaty były wyjątkowe".

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresem: https://tinyurl.com/KioskiTroski2. Więcej informacji na temat projektu: https://e.org.pl/kursy/kioski-troski-kurs-o-zdrowiu-psychicznym-dla-warszawskich-kadr-kultury-2-edycja/

Dziękujemy Warszawskiemu Obserwatorium Kultury oraz Mazowieckiemu Instytutowi Kultury za udostępnienie przestrzeni na realizację naszego kursu.

Patronat nad kursem objęli: Notes na 6 tygodni, Magazyn Purpose, Radio dla Ciebie

Projekt “KIOSKI TROSKI – KULTURA dla zdrowia psychicznego: idea/wiedza/społeczność” jest finansowany przez m.st. Warszawa. Realizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.

Kategorie: