II edycja Nagrody Ibisa

  • 01.03.2024 11:13

  • Aktualizacja: 11:47 01.03.2024

Przed nami II edycja Nagrody Ibisa ustanowionej przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wróblewskiego "Ibisa".

Informujemy, że z dniem 31 marca upływa termin zgłoszenia do II edycji Nagrody Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza (zwanej w skrócie Nagrodą "Ibisa"). To nagroda, ustanowiona przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wróblewskiego "Ibisa". Jej pomysłodawcą jest red. Adam Sęczkowski - członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP.

Patron Nagrody, Andrzej "Ibis" Wróblewski, dziennikarz, krytyk muzyczny i językoznawca związany był przez wiele lat z „Życiem Warszawy”. 26 lipca 2022 r. przypadała setna rocznica jego urodzin. Ustanowienie nagrody – w porozumieniu z jego żoną Elżbietą Wojnowską – jest wyrazem pamięci i wdzięczności dla wybitnego dziennikarza i społecznika, który nie ustawał w krzewieniu zasad poprawnej polszczyzny i piękna rodzimego języka.

Laureatką Nagrody Głównej w I edycji Nagrody Ibisa została Aleksandra Dobieszewska m.in. za reportaż radiowy z ukraińskiej Buczy, wyróżnienia odebrali Jan Jałowczyk (Goniec.pl) i Julian Mordarski („Dziennik Trybuna”), a Nagrodę Specjalną Sebastian Słowiński (dziennikarz niezależny).

Gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Elżbieta Wojnowska, wdowa po Andrzeju Ibisie Wróblewskim, prof. Jerzy Bralczyk, członek Kapituły Konkursu i Jerzy Domański, przewodniczący Zarządu Głównego SDRP. Prowadzącymi ceremonię byli: Tomasz Miłkowski - przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP oraz Adam Sęczkowski – pomysłodawca Nagrody Ibisa, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP.

O Nagrodę IBISA – Doroczną Nagrodę Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza mogą się ubiegać dziennikarze którzy w roku edycji nagrody (czyli tym razem w roku 2023) nie ukończyli 28 roku życia. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.dziennikarzerp.pl/2023/11/ii-edycja-nagrody-ibisa/

W "Kobiecym Wieczorze RDC" Nula Stankiewicz rozmawiała o tegorocznej edycji z pomysłodawcami Nagrody: https://www.rdc.pl/podcast/kobiecy-wieczor_SE0WV5ftr1FYrHqYwyiY?episode=EaKPY5sE1oNFOXh9eDNR

Kategorie: