Ponad 6,5 tys. beczek z niebezpiecznymi odpadami w pow. mińskim. Doszło do wycieku

  • 29.05.2024 14:04

  • Aktualizacja: 14:20 29.05.2024

Na nielegalnym składowisku w miejscowości Ryczołek w gminie Kałuszyn doszło do wycieku jednej z beczek z niebezpiecznymi substancjami. Inspektorzy WIOŚ po przybyciu na miejsce stwierdzili dalszą stopniową degradację pojemników. Składowisko istnieje co najmniej od lutego 2022 roku. Na prywatnej posesji znajduje się około 6,5 tys. zbiorników.

Niebezpieczne odpady zaczęły wyciekać na składowisku w Ryczołku w powiecie mińskim. Podczas wizji lokalnej terenu inspektorzy WIOŚ stwierdzili degradację pojemników.

Rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Artur Brandysiewicz przekazuje, że na miejsce wezwano Straż Pożarną. 

Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Straży Pożarnej. Dokonali neutralizacji powstałej w wyniku wycieku plamy. Beczka została zabezpieczona przed dalszym wyciekiem. Dodatkowo zabezpieczono wcześniej ujawniony wyciek lepkiej substancji z beczki w innej części placu — mówi Brandysiewicz.

Nielegalne składowisko w Ryczołku istnieje co najmniej od lutego 2022 roku. Na prywatnej posesji znajduje się około 6,5 tysiąca zbiorników z niebezpiecznymi substancjami. Odpady znajdują się zarówno na terenie utwardzonym jak i w budynku murowanym.

Koszt utylizacji to 65-70 mln zł. Władze Kałuszyna nie mają takich pieniędzy. Na temat utylizacji prowadzą rozmowy m.in.  z wojewodą mazowieckim.

Czytaj też: Gwałtowne burze na Mazowszu. RCB rozsyła SMS z alertem do mieszkańców

Źródło:

RDC

Autor:

Iwona Rodziewicz-Ornoch/DJ