Beczki z Duczek i Starego Grabia pod Wołominem zostaną usunięte

  • 25.07.2023 18:53

  • Aktualizacja: 18:53 25.07.2023

Są pierwsze decyzje dotyczące usunięcia nielegalnych odpadów pod Wołominem. Chodzi o beczki w Duczkach i Starym Grabiu. Zostały wykryte na początku maja i uruchomiły falę kolejnych odnalezionych podobnych składowisk. – Przystąpiliśmy już do działań zmierzających do wyłonienia profesjonalnej firmy, która odbierze, a potem zutylizuje niebezpieczne odpady – mówi Anna Jurkowiecka z Urzędu Gminy w Wołominie.

Nielegalne odpady w Duczkach i Starym Grabiu pod Wołominem zostaną usunięte.

Problemem dla dotychczasowego usunięcia okazała się biurokracja. Urząd musiał najpierw pozyskać opinie z czterech jednostek, m.in. WIOŚ, sanepidu, RDOŚ czy straży pożarnej.

– Zgodnie z artykułem 26a, ustęp 4, Ustawa o odpadach, które mogliśmy zastosować w tych przypadkach, decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Przystąpiliśmy już do działań zmierzających do wyłonienia profesjonalnej firmy, która odbierze, a potem zutylizuje niebezpieczne odpady. Po ich usunięciu gmina wystąpi do właścicieli odpadów o zwrot poniesionych kosztów ich odbioru i utylizacji – mówi Anna Jurkowiecka z Urzędu Gminy w Wołominie.

To jednak wierzchołek odpadowej góry lodowej. Na decyzję dotyczącą usunięcia największego składowiska – tysięcy beczek na terenie zakładu przy ul. Łukasiewicza w Wołominie trzeba jeszcze czekać.

Obecnie trwają postępowania samorządów, prokuratury i inspektoratu ochrony środowiska w tej sprawie.

Czytaj też: Jest postępowanie ratusza w Warszawie ws. nielegalnego składowiska na Targówku

Źródło:

RDC

Autor:

Adam Abramiuk/PA