Resort kultury powołał nowych członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

 • 27.05.2024 16:10

 • Aktualizacja: 17:50 27.05.2024

Resort kultury powołał członków Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na kadencję w latach 2024–2027. Powołania wręczyła dziś minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska wręczyła w poniedziałek powołania członkom Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na kadencję w latach 2024–2027.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. „Doradza w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady” – napisano w komunikacie resortu kultury.

„Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385)”, a „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje członków Rady w drodze zarządzenia” – czytamy w informacji.

Skład Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

W skład Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na kadencję w latach 2024–2027 weszło 11 członków wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych. Są to:

 • Jerzy Brzozowski (dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach);
 • dr Wojciech Borkowski (zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie);
 • Adriana Garbatowska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
 • dr Arkadiusz Jełowicki (kierownik Działu Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie);
 • dr Krzysztof Karbownik (kierownik Działu Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach);
 • dr Katarzyna Mieczkowska (dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie);
 • Aldona Modrzewska (kierownik Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN);
 • Monika Raczyńska-Sędzikowska (główny inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu);
 • Piotr Rzeszotarski (kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu);
 • dr hab. Maciej Szymczyk (dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju);
 • dr Joanna Ślaga (zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W skład Rady weszło także 10 członków wskazanych przez minister Hannę Wróblewską. Są to:

 • Aneta Dalbiak (dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi);
 • Jan Godłowski (dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce);
 • Piotr Górajec (zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie);
 • dr Michał Niezabitowski (dyrektor Muzeum Historii Miasta Krakowa);
 • dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez (p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie);
 • Marek Świca (dyrektor Muzeum Historii Fotografii w Krakowie);
 • prof. dr hab. Rafał Wnuk (p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej)
 • oraz trzy osoby reprezentujące muzea martyrologiczne: dr Piotr M.A. Cywiński (dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu); dr Tomasz Kranz (dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie) i dr Violetta Rezler-Wasielewska (dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych).

„Przewodniczącym Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, wybranym w głosowaniu tajnym, został dyrektor Muzeum Historii Miasta Krakowa dr Michał Niezabitowski, aśzastępcą przewodniczącego – Aldona Modrzewska, kierownik Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” – napisano na stronie resortu kultury.

W MKiDN pracę Rady koordynuje Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Czytaj też: Żydowski Instytut Historyczny zakończył opracowanie projektu Encyklopedii getta warszawskiego

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: