Marcin Dawidowicz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

  • 03.04.2024 12:53

  • Aktualizacja: 12:57 03.04.2024

Marcin Dawidowicz nowym Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Powołał go dziś Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków Bożeny Żelazowskiej. Dawidowicz zawodowo związany z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków jest od 2008 roku.

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków Bożeny Żelazowskiej, powołał Marcina Dawidowicza na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Informacje tę przekazał Wojewoda podczas konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

- Pan Marcin Dawidowicz jest osobą bardzo doświadczoną zarówno w obszarze, którym ma się zajmować, jak również pod względem administracyjnym. Tym bardziej cieszę się, że mamy taką osobę na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

- Mam nadzieję, że tym powołaniem zamykamy pewien rozdział funkcjonowania tego urzędu i przechodzimy do zupełnie nowego etapu, który będzie pozbawiony wpływów ideologicznych i politycznych, ponieważ zabytki są bardzo ważną częścią naszej historii i dziedzictwa narodowego. Funkcja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest znacząca, ponieważ województwo mazowieckie jest drugim, po województwie dolnośląskim, regionem z dużą liczbą zabytków ujętych w rejestrze zabytków – dodał Frankowski.

Co planuje nowy konserwator?

- Przede wszystkim chciałbym na wstępie bardzo podziękować za powierzone mi zadanie, które jest niezwykle zaszczytne, ale też bardzo wymagające. Odbieram to mianowanie, jako potwierdzenie nie tylko moich kompetencji zawodowych i ścieżki, którą obrałem wiele lat temu, ale też docenienia środowiska zabytkoznawców, z którego się wywodzę, które jest dla mnie istotnym punktem odniesienia. Od pierwszych dni swojej ścieżki zawodowej jestem związany z instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie Warszawy i Mazowsza – powiedział Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz.

- Ochrona zabytków to przede wszystkim ciągłość i przewidywalność - mówił o swoich priorytetach nowy konserwator Marcin Dawidowicz. - Szeroki projekt obejmowania ochroną konserwatorską zabytków powojennego modernizmu. Zdecydowanie chciałbym kontynuować ten projekt. Na chwilę obecną wymaga to gruntownej oceny całego zasobu, wyboru najcenniejszych obiektów - wskazał.

   
Poznaliśmy także planowane działania konserwatora na terenie Mazowsza.

- Drugim wątkiem niezwykle istotnym, bardziej dla samego Mazowsza, niż dla samej Warszawy, to oczywiście dziedzictwo architektury drewnianej. Są to przede wszystkim obiekty architektury letniskowej, rezydencjonalnej, tak zwanej linii Otwocka, Józefowa, Falenicy. Ten proces również w pewnym stopniu został zapoczątkowany, natomiast jest przed nami jeszcze ogromna liczba wyzwań - wyjaśnił.

   
Marcin Dawidowicz zastąpił na stanowisku prof. Jakuba Lewickiego, który pełnił funkcję od 2017 roku.

Kim jest Marcin Dawidowicz?

Marcin Dawidowicz jest absolwentem kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność konserwatorstwo, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (miasto historyczne) na Politechnice Warszawskiej oraz był słuchaczem Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Od 2008 r. zawodowo związany z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków m.in. w latach 2012-2018 był głównym specjalistą w Dziale Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 2018-2022 pracował jako kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 2023-2024 był kierownikiem reaktywowanego Oddziału Terenowego - Warszawa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół teorii i praktyki wartościowania zabytków, historii organizacji służb ochrony zabytków w Polsce, ochrony prawnej dziedzictwa powojennego modernizmu. Ponadto aktywnie działa na polu współpracy z organizacjami społecznymi i społecznymi opiekunami zabytków. Autor licznych ekspertyz i analiz konserwatorskich dotyczących zabytków Warszawy i Mazowsza, publikacji z zakresu historii sztuki i ochrony zabytków, współautor krajowego Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych (NID 2017), stypendysta m.st. Warszawy w dziedzinie opieki nad zabytkami.

Czytaj też: Nowy dyrektor NCK w RDC: Chcemy pokazywać bogactwo i różnorodność polskiej kultury

Źródło:

RDC/Informacja prasowa

Autor:

Mikołaj Cichocki/PL

Kategorie: