SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
RDC
rdc player

Płatne parkowanie na całym obszarze Ochoty i Żoliborza

Większa strefa płatnego parkowania w Warszawie/fot. ZDM

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie będzie większa. Zdecydowali o tym dziś stołeczni radni. Zgodnie z założeniami za parkowanie w przestrzeni miejskiej będziemy płacić na całym obszarze Ochoty i Żoliborza.

Chodzi o ograniczenie parkowania aut przez kierowców dojeżdżających spoza Warszawy. Okoliczni mieszkańcy będą mogli jednak skorzystać z abonamentu lub nowo przyjętego abonamentu obszarowego – mówił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Mieszkaniec będzie miał możliwość zapłacić wyższą opłatę, w przeliczeniu na miesiące to jest około tysiąca złotych miesięcznie. Będzie miał możliwość parkowania na około 20- 30-krotnie większym obszarze, niż tym wynikającym z abonamentu rejonowego – dodał.

Radny PiS Dariusz Figura zauważył jednak, że nie rozwiąże to wszystkich problemów. To nie sprawi, że nagle pojawi się więcej miejsc parkingowych – przekonywał. – Samochody w Warszawie nie znikną za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Polityka od lat jest taka, że mieszkańcy mają samochody prywatne i chcą z nich korzystać – mówił Figura.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 38 radnych. 15 było przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Nowe zasady zostaną wprowadzone najprawdopodobniej jesienią.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji w Radzie Warszawy Iwona Wujastyk podkreśliła, że SPPN jest rozszerzane proporcjonalnie do rozwoju transportu publicznego. Dodała, że liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia SPPN na resztę Ochoty i na Żoliborz „była ogromna”. – Urząd Miasta otrzymał ponad 500 zgłoszeń w jednej i blisko 700 w drugiej dzielnicy, i niezależnie od tego, czy są to głosy pozytywne, czy negatywne każdy z nich wnosi coś do tej dyskusji – oceniła.

Miasto planuje także zwiększyć liczbę pojazdów do automatycznej kontroli opłat za parkowanie. – Udało nam się w jakiś sposób wyrugować patologiczne zachowania kierowców, które polegały na tym, że za postój w SPPN najczęściej nie płacili – mówił wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

Co zakłada uchwała?

Zgodnie z nowymi zasadami SPPN zostanie rozszerzona o resztę dzielnicy Ochota i cały Żoliborz. Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały w obszarach tych brakuje miejsc postojowych, co – jak czytamy – zostało potwierdzone badaniem napełnienia i rotacji miejsc postojowych.

„Na obu obszarach w październiku i listopadzie 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line oraz dyżurach telefonicznych udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś nagrania ze spotkań zostały w trakcie konsultacji odtworzone blisko 4 tys. razy” – napisano w uzasadnieniu.

Wskazano również, że wpłynęło ponad 1,3 tys. pism, e-maili i formularzy elektronicznych zawierających kilka tysięcy pytań i uwag do proponowanych rozwiązań. „Zdecydowana większość uwag dotyczyła szczegółowych rozwiązań projektowych, a także zasad funkcjonowania SPPN i wydawania abonamentów. Częstą uwagą była obawa o zmniejszenie liczby miejsc postojowych – czego udało się uniknąć m.in. dzięki zaprojektowaniu na szeroką skalę stref dla mieszkańców” – napisano. Dodano, że spośród ponad 1,3 tys. nadesłanych głosów, „tylko kilkadziesiąt wyraziło bezwarunkowy sprzeciw wobec wprowadzenia SPPN.”

Abonament mieszkańca

Uchwała wprowadza także abonament obszarowy. Zgodnie z regulacją, opłata abonamentowa za postój w rejonie do 8 parkomatów w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca pozostanie bez zmiany i wyniesie 30 zł rocznie. Uchwała wprowadza też abonament obszarowy, który będzie uprawniać do postoju na obszarze obejmującym znaczną część dzielnicy bez wnoszenia opłat wynikających z obowiązującej stawki godzinowej.

Osoby, które zdecydują się na abonament obszarowy, będą uprawnione do postoju w tzw. strefach mieszkańca, tj. odcinkach czy kwartałach ulic, oznakowanych zakazem postoju B 35/B-39 „nie dotyczy mieszkańców z identyfikatorem”. Mieszkańcy z abonamentem obszarowym mogliby więc parkować na większym obszarze.

Kierowcy z niepełnosprawnościami

Zmienią się również zasady wydawania kart „N+”. Nastąpi wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania, by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej, będącej podstawą uzyskania karty „N+”. W uchwale zrezygnowano z wymogu posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną, co – jak czytamy – jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. „Osoby takie często są właścicielami samochodów, ale z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą samodzielnie poruszać się tym pojazdem. Wydanie takiej osobie karty N+ umożliwi jej korzystanie ze swojego samochodu za pomocą asystentów osoby niepełnosprawnej” – napisano w uzasadnieniu.

Karta „N+” przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. „Osoby niepełnosprawne nie rozliczające podatku w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnego postoju na miejscach wyznaczonych (tzw. kopertach), wykładając za szybą kartę parkingową” – napisano w uzasadnieniu.

Czytaj też:

Podwyżka cen za parkowanie. Kierowcy oczekują komfortu

Warszawa. WSA oddalił skargi prokuratury ws. strefy parkowania

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone