Rozbudowa linii kolejowej z Warszawy w kierunku Piaseczna. Ruszają spotkania informacyjne

  • 28.05.2023 16:04

  • Aktualizacja: 06:20 29.05.2023

Od dziś spotkania informacyjne w związku z rozbudową linii kolejowej z Warszawy w kierunku Piaseczna wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej. Na pierwszy ogień pójdzie gmina Prażmów. Dzięki inwestycji, zwiększy się oferta kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w komunikacji regionalnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zwiększyć ofertę kolei w komunikacji regionalnej z Warszawy w kierunku Piaseczna wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej. Od 29 maja w przyległych do projektowanej linii gminach i dzielnicach Warszawy rozpoczną się spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Informacje dla mieszkańców 

Wykonawca dokumentacji przedprojektowej (BBF Sp. z o.o.) dla zadania „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej – opracowanie Studium Wykonalności” na zlecenie PLK SA przeprowadzi spotkania informacyjne dla mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy oraz gmin położonych przy linii kolejowej m.in. Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Piaseczno.

Zaprezentowane zostaną informacje o projekcie oraz rozwiązania i zakres przyszłej inwestycji.

Planowane zakończenie studium wykonalności to IV kwartał 2023 roku. Studium będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami?

Spotkania z mieszkańcami dot. budowy nowej linii kolejowej planowane są z podziałem na odcinki projektu:

  •  29.05.2023 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Uwielinach, ul. Szkolna 2A w Zalesiu Górnym odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy wiejskiej Prażmów. Spotkanie będzie dotyczyło linii kolejowej nr 8/445 na odcinku Zalesie Górne - Czachówek Południowy
  • 30.05.2023 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczące linii kolejowej nr 937 od przystanku Piaseczno Śniadeckich do przystanku Konstancin-Jeziorna Mirkowska
  • 31.05.2023 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dzielnic Ursynów i Mokotów dotyczące linii kolejowej nr 8/445 na odcinku od przystanku Warszawa Żwirki i Wigury do granicy Warszawy
  •  05.06.2023 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, al. Krakowska 257 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Warszawy, dzielnic Bemowo, Wola, Ochota, Włochy dotyczące linii kolejowej na terenie Odolan oraz linii kolejowej nr 8/445 na odcinku Warszawa Zachodnia –Warszawa Żwirki i Wigury – Nowa Iwiczna
  • 06.06.2023 r. o godzinie 18:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Piaseczno na temat linii kolejowej nr 8/445 od Warszawy do stacji Zalesie Górne oraz linii nr 937 od Nowej Iwicznej do przystanku Piaseczno Śniadeckich
  • 19.06.2023 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60 w Lesznowoli odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Lesznowola dotyczące linii kolejowej nr 8/445 od Warszawy do Zalesia Górnego oraz linii kolejowej nr 937 od Nowej Iwicznej do Piaseczno Śniadeckich

Szczegóły dotyczące harmonogramu spotkań dostępne są na stronie www.konsultacje-projektu-swlk8-warszawa-czachowek.pl

Terminy mogą ulec zmianie, informacje zawarte na powyższej stronie są na bieżąco aktualizowane.

Jakie będą efekty?

Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Warszawą a sąsiadującymi gminami wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej. Przygotowywana dokumentacja przedprojektowa ma na celu wskazanie zasadności i wykonalności realizacji projektu w określonym wariancie inwestycyjnym. Od strony technicznej dobudowę dwóch torów i budowę nowych przystanków. Inwestycja będzie przyjazna dla środowiska – pozwoli na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego. Opracowanie dostarczy PLK SA oraz instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów finansowanych ze środków publicznych w Polsce, podstaw do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie realizacji projektu.

Czytaj też: GDDKiA: umowa na projekt rozbudowy A2 na przełomie lipca i sierpnia

Źródło:

Informacja Prasowa

Autor:

RDC /JD