Ponad 1,4 tys. zgłoszeń o dzikach w Warszawie w ciągu niespełna 5 miesięcy. „Ta liczba corocznie się podwaja”

  • 29.05.2023 11:28

  • Aktualizacja: 19:47 29.05.2023

Ponad 1400 zgłoszeń o dzikach od początku roku w Warszawie. Stolica mierzy się z dużym problemem, zwierzęta coraz częściej są widziane na osiedlach - głównie Białołęki, Wawra, ale też Bielan czy Mokotowa. Decyzji o odłowie jednak na razie nie ma.

Ponad 1400 zgłoszeń o dzikach od mieszkańców Warszawy w niecałe pięć miesięcy.

- Z roku na rok mamy coraz więcej sygnałów - mówi Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich. - Obserwujemy coroczne podwajanie się w ostatnich latach ilości zgłoszeń. W zeszłym roku przez cały rok wpłynęło z różnych źródeł około 2,5 tys. zgłoszeń. Myślę, że w tym roku tę liczbę przekroczymy - tłumaczy.

 
Do końca marca Lasy Miejskie, na wniosek miasta, prowadziły odłów 200 dzików. Obecnie, mimo częstych wizyt leśnych zwierząt w miastach, kolejnej takiej decyzji nie ma.

- Przekazujemy do miasta systematycznie informacje o stanie populacji dzików, ilości zgłoszeń o wydarzeniach związanych z ilością dzików. Prezydent, analizując sytuację oraz wpływające do niego zgłoszenia, podejmuje taką decyzję. W związku z tym, jeżeli prezydent uzna za zasadne wydać taką decyzję, to ją po prostu wyda - tłumaczy Gackowska.
 

Tymczasem warszawski ratusz chce wykreślenia stolicy z obszarów objętych ograniczeniami w związku z Afrykańskim Pomorem Świń.

- W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z ASF, nie możemy odławiać ani przesiewać dzików poza obręb miasta. Od dwóch lat nie stwierdzono jednak występowania tej choroby u dzików w stolicy, dlatego zwróciliśmy się o wykreślenie Warszawy - mówi rzecznik Jakub Leduchowski.
  

- Nawet po wydaniu takiej decyzji, miejscy leśnicy nie praktykują loch prowadzących młode - dodaje Leduchowski.

   

Obecnie leśnicy próbują ograniczyć pojawianie się dzików w miastach przez wzbogacanie ich żerowiska w lasach.

Czytaj też: Dziki coraz chętniej wychodzą do ludzi. Co robić, gdy je spotkamy?

 

Źródło:

RDC

Autor:

Adam Abramiuk/PL