Warszawskie drzewa zostały zinwentaryzowane. Czym jest mapa pni?

  • 12.02.2024 08:54

  • Aktualizacja: 08:56 12.02.2024

Ponad 245 tys. drzew zinwentaryzowano na terenie zarządzanym przez m.st. Warszawę za pomocą mapy pni drzew. To kolejne narzędzie do ochrony stołecznych drzew, zebrane dane posłużą dbaniu o miejską zieleń.

Baza zieleni w miejskim serwisie mapowym została uzupełniona o nowe dane, które ułatwią pracę zarządcom zieleni. Wszystko dzięki mapie lokalizacji pni drzew – nowemu narzędziu, które w wersji cyfrowej zbiera informacje o drzewach znajdujących się na wybranych terenach zarządzanych i administrowanych przez miasto.

Dane dotyczą drzew o konkretnych parametrach: wysokości powyżej 2,5 metra i obwodzie pnia powyżej 10 cm. Dzięki mapie zinwentaryzowano i zaktualizowano dane dotyczące ponad 245 tys. drzew.

Od 2020 r. w miejskim serwisie mapowym dostępna jest również mapa koron drzew. Nie wskazuje ona jednak tego, co znajduje się pod koroną drzewa. Takich bardziej szczegółowych danych dostarcza właśnie mapa pni – wskazuje precyzyjną lokalizację drzewa, jego wysokość i obwód pnia.

Obie mapy są źródłem szczegółowej informacji na temat stanu i kondycji warszawskich drzew. Ułatwią miejskim zarządcom zieleni prowadzenie dalszych inwentaryzacji oraz ustalenie harmonogramu przeglądów dendrologicznych, aby jeszcze lepiej chronić warszawską roślinność. Będą także pomocne przy realizacji obowiązujących Standardów zarządzania zielenią m.st. Warszawy.

Dane zebrane do mapy pni drzew nie dotyczą terenów zarządzanych przez podmioty prywatne. Z uwagi na bogaty drzewostan nie obejmują również terenów, którymi opiekują się Lasy Miejskie – Warszawa.

Ochrona warszawskich drzew

W ochronie stołecznych drzew pomagają Standardy zarządzania zielenią m.st. Warszawy, które m.in. wskazują jak dbać o zieleń podczas realizacji inwestycji oraz ustalają jednolite zasady przeglądów i analiz dendrologicznych.

Szczególną opieką miasto otacza pomniki przyrody. Każde z nich traktowane jest indywidualnie – gruntownie badany jest stan jego zdrowia, prowadzone są prace pielęgnacyjne i zabezpieczające.

Warszawa stale zwiększa też liczbę drzew w mieście. W tej kadencji posadzonych zostało ponad 630 tys. nowych drzew.

Czytaj też: Samochody zastawiają chodnik na Pradze. Mieszkańcy mają problem, żeby się wyminąć

Źródło:

RDC/Mat.pras.

Autor:

Miłosz Kuter/DJ