Kredyty we frankach – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem PKO BP?

  • 23.05.2023 09:48

  • Aktualizacja: 09:50 23.05.2023

Nagła zmiana kursu franka szwajcarskiego w 2015 roku postawiła kredytobiorców w bardzo trudnej sytuacji. Kwoty kredytu frankowego wzrosły tak bardzo, że zaburzały płynność finansową gospodarstw domowych. Frankowicze przez długie lata walczyli o możliwość unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. Nie obyło się bez procesów sądowych, a banki z czasem zaczęły zawierać ugody z frankowiczami. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czy warto zawrzeć ugodę z bankiem PKO BP.

PKO BP ugody z frankowiczami – kalkulator

Ugoda z bankiem wydaje się najprostszą drogą rozwiązania problemów finansowych. Czy tak jest w istocie? Nie zawsze. Kluczowe jest przenalizowanie warunków ugody. Dopiero wówczas można stwierdzić, czy taka ugoda jest opłacalna.

Najlepiej skorzystać w tym celu z takiego narzędzia jak: PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator. Kalkulator oblicza kwotę, jaka będzie przysługiwać kredytobiorcy, jeśli ten zdecyduje się dochodzenia roszczeń w sądzie. Oczywiście nie jest to kwota precyzyjna, lecz orientacyjna. Kalkulator kredytu frankowego wskaże również korzyści, jakie można uzyskać z tytułu odfrankowienia lub unieważnienia umowy kredytowej z bankiem. Wartość roszczenia jest obliczana na podstawie konkretnych danych.

Aby uzyskać takie wyliczenia, należy podać następujące informacje:

  • datę wypłaty kredytu
  • czy kredyt frankowy był wypłacany w transzach
  • kwota kredytu wypłaconego przez bank PKO BP
  • wysokość marży, wynikająca z umowy kredytu
  • liczbę rat
  • informację na temat ewentualnej wcześniejszej spłaty kredytu.

Warto nadmienić, że zawarcie ugody z bankiem kończy sprawę; nie można wówczas unieważnić czy odfrankowić kredytu. Praktyka pokazuje, że wygranie sprawy sądowej przynosi znacznie większe korzyści niż te płynące z podpisania ugody. Niemniej z pewnością jest to opcja łatwiejsza i szybsza.

Ugoda, unieważnienie umowy frankowej czy przewalutowanie kredytu – na co się zdecydować?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba przeanalizować każde rozwiązanie. Jeżeli skorzystasz z oferty ugody z bankiem PKO BP, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy, pominięcie procesu sądowego oraz przeliczenie kredytu frankowego na złotówki. Kredyt z pewnością będzie korzystniejszy niż dotychczas, a cała sprawa zamknie się szybko i bezproblemowo.

Więcej możesz jednak zyskać, gdy zdecydujesz się na unieważnienie umowy przed sądem. Proces sądowy jest oczywiście dłuższy, ale efekty są zwykle zadowalające. Można wówczas wywalczyć nadpłatę do nawet kilkuset tysięcy złotych. Podczas rozprawy sądowej trzeba jednak dysponować solidnymi dowodami na nieuczciwość, jaką bank wykazał się podczas podpisywania umów na kredyty frankowe. W związku z tym najlepiej skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnych, zajmujących się takimi sprawami.

Kategorie: