Mazowiecki konserwator zabytków został odwołany

  • 29.02.2024 15:24

  • Aktualizacja: 15:28 29.02.2024

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożeny Żelazowskiej, odwołał 29 lutego br. prof. dra hab. Jakuba Lewickiego z pełnienia funkcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie urzędu.

Mazowiecki konserwator zabytków został odwołany. Odwołanie nastąpiło na podstawie ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i Kodeksu pracy.

"Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków" - przekazano w oświadczeniu.

Swoje odwołanie potwierdził prof. Jakub Lewicki. - Już wcześniej prosiłem panią minister o zdjęcie mnie z tego stanowiska. Pani minister przychyliła się do tego i dzisiaj pan wojewoda wręczył mi odwołanie. Uważam, że to najlepsza sytuacja dla mnie i dla urzędu. Zaszczytem dla mnie było to siedem lat pracować. W mojej ocenie jest to najlepszy urząd konserwatorski w Polsce. Odnieśliśmy wiele sukcesów, wykonaliśmy ogromną liczbę wpisów do rejestru i skutecznych decyzji konserwatorskich. Pewien etap się zamknął, reszta jest już dla mojego następcy - powiedział.

Podkreślił, że bardzo dobrze układała się współpraca z miastem przez ostatni czas. - Warszawa ma znakomitych wiceprezydentów - panią Kaznowską, pana Olszewskiego i Bratka. Bardzo się cieszę, że mogłem z nimi współpracować - dodał.

Czytaj też: T. Bocheński: rolą prezydenta miasta jest „remontowanie”, a nie dyskusja o ideologiach

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: