TSH — podstawowe badanie tarczycy. Co warto o nim wiedzieć?

  • 30.08.2023 16:19

  • Aktualizacja: 16:21 30.08.2023

Oznaczenie stężenia TSH, czyli hormonu tyreotropowego, jest podstawowym badaniem wykorzystywanym do oceny czynności tarczycy. Pozwala ono wykryć ewentualne zaburzenia, takie jak jej nadczynność czy niedoczynność. Uzyskanie wiarygodnych wyników zależy jednak od przestrzegania pewnych zasad, które omówimy w tym artykule. Zacznijmy jednak od podstawowych informacji na temat TSH.

Rola TSH w badaniu tarczycy

TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) to hormon wydzielany przez przysadkę mózgową, który reguluje działanie tarczycy poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego z hormonami tarczycy, takimi jak trijodotyronina (T3) i tyroksyna (T4), oraz ich wolnymi frakcjami (FT3 i FT4).

Laboratoryjne badanie tarczycy często polega na oznaczaniu stężenia TSH w celu monitorowania leczenia chorób tarczycy oraz oceny jej funkcji. Zmiany w stężeniu TSH mogą wskazywać na różne stany chorobowe tarczycy. Na przykład wzrost stężenia TSH w krwi obwodowej może być związany z niedoczynnością tarczycy (hipotyreoza), podczas gdy spadek stężenia TSH może wskazywać na jej nadczynność (hipertyreoza).

Rola laboratoryjnego badania TSH w wykrywaniu subklinicznych postaci chorób tarczycy

Jednym z kluczowych celów pomiaru TSH jest wykrywanie subklinicznych (bezobjawowych) postaci chorób tarczycy. W tych stanach nieprawidłowe stężenia TSH mogą wystąpić nawet wtedy gdy stężenia wolnych frakcji hormonów tarczycy pozostają w normie. Na przykład klinicznie nieistotna zmiana stężenia FT4 może wiązać się z dużą, nawet 100-krotną zmianą stężenia TSH. Pokazuje to, jak ważne jest badanie TSH w diagnozowaniu problemów z tarczycą.

Jak otrzymać wiarygodne wyniki badania TSH?

Aby wyniki laboratoryjnego badania tarczycy mogły stanowić podstawę do postawienia diagnozy, powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi. Ważna jest pora i przygotowanie pacjenta do badania.

Badanie funkcji tarczycy wykonuje się rano, na czczo. Taka konieczność wynika z faktu zmian w poziomie TSH w ciągu dnia i nocy.

Na wyniki laboratoryjnego badania TSH mogą też wpływać niektóre leki i suplementy diety. Niektóre z nich, np. biotyna, powinny zostać odstawione co najmniej 2 dni przed poborem krwi. Pora przyjęcia innych przepisanych pacjentowi leków powinna zostać ustalona z lekarzem prowadzącym.

Badanie tarczycy — nie tylko TSH

Choć poziom TSH może dużo powiedzieć na temat funkcjonowania tarczycy, to badanie jej funkcji często obejmuje też inne hormony i przeciwciała. Pozwala to na uzyskanie pełniejszego obrazu stanu zdrowia przez porównanie poszczególnych parametrów. W pakiecie tarczycowym, oprócz oznaczenia poziomu TSH,  mogą znajdować się takie badania, jak:
► fT4,
► fT3,
► anty-TPO,
► anty-TG,
► TRAB.
Pozwalają one na zdiagnozowanie takich chorób jak choroba Graves-Basedowa, czy Hashimoto. Umożliwiają także monitorowanie stanu zdrowia pacjentów leczących już stwierdzone choroby tarczycy.

Kategorie: