Będą tantiemy dla artystów. Zmiany w prawie autorskim [SPRAWDŹ]

  • 14.05.2024 16:32

  • Aktualizacja: 16:40 14.05.2024

Rząd przyjął we wtorek przedłożony przez ministra kultury projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych — podało MKiDN. Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

W komunikacie na stronie MKiDN dodano, że „wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych”.

Jak napisano, „projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej, które dotyczą prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz rozpowszechniania transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne, w tym transmisji online”.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów, projekt ustawy zostanie przekazany do prac w Sejmie. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie RCL.

„Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich dzieł w internecie. Oznacza to, że po stronie twórców i wykonawców powstanie nowe, niezbywalne prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu audiowizualnego lub artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (tzw. VOD, muzyka na żądanie)” — wyjaśniono.

Co z tantiemami?

Poinformowano, że „tantiemy z tytułu eksploatacji utworu audiowizualnego będą wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, natomiast z tytułu eksploatacji wykonań muzycznych wg swobodnego wyboru wykonawcy – będą mogły być wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, niezależne podmioty zarządzające lub bezpośrednio na rzecz artysty wykonawcy”.

Zgodnie z proponowanymi zapisami wydawcy będą mieli prawo do wyłącznej eksploatacji online ich publikacji prasowych przez platformy internetowe, będące „dostawcami usług społeczeństwa informacyjnego”. „Nowe rozwiązanie wzmocni profesjonalne wydawnictwa i redakcje, które najczęściej dostarczają odbiorcom wiarygodne i rzetelne informacje” — oceniono.

Ponadto autorzy publikacji prasowych będą mieli prawo do 50 proc. wynagrodzenia należnego wydawcom prasy z tytułu nowego prawa pokrewnego.

Wpływ na obiorców indywidualnych

MKiDN zaznacza, że „nowe rozwiązanie nie wpłynie na indywidualnych odbiorców, jeśli chodzi o dostęp do treści w internecie”. „Będą oni mogli korzystać z tych treści tak, jak do tej pory” — podkreślono.

„Pozostałe rozwiązania: ułatwione zostanie udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych; wprowadzone zostają nowe zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści udostępniane przez ich użytkowników – platformy zostają uznane za podmioty korzystające z zamieszczanych przez ich użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, zatem co do zasady będą zobowiązane uzyskiwać stosowne licencje; ułatwione zostanie korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu, znajdujących się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego; wprowadzona zostaje nowa postać dozwolonego użytku – eksploracja tekstów i danych; twórcy i wykonawcy uzyskają prawo do otrzymywania regularnych informacji o sposobie eksploatacji ich praw oraz uzyskiwanych z tego tytułu przychodach” — czytamy w informacji resortu kultury.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań dotyczących prawa do wynagrodzenia z tytułu udostępniania online utrwalenia artystycznego wykonania — to rozwiązanie zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia. 

Czytaj też: Premier RP po zatwierdzeniu paktu migracyjnego: Polska nie przyjmie żadnych migrantów

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: