Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na budowę ostatniego odcinka S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

  • 02.05.2023 13:11

  • Aktualizacja: 12:19 02.05.2023

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na budowę ostatniego odcinka S7. Chodzi o fragment między Płońskiem a Czosnowem na odcinku Płońsk Północ (Siedlin) – Załuski.

Wojewoda wydał zezwolenie na budowę ostatniego odcinka S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

"Umożliwi to uruchomienie procedur odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi, a także rozpoczęcie pełnego frontu robót w terenie. Niezwłocznie przekażemy wykonawcy plac budowy. Na sąsiednich odcinkach już trwają roboty" - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wojewoda zaznaczył, że budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów będzie realizowana na terenie gmin: Płońsk i Załuski w powiecie płońskim.

Trzy pasy ruchu w każdą stronę

Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. W miejscu obecnej dwujezdniowej drogi krajowej powstanie także dwujezdniowa, ale z trzema pasami ruchu, ekspresowa S7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice, drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Wartość kontraktu to ok. 692,5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia wszystkich prac to wiosna 2025 r.

Jednak, jak poinformowała GDDKiA, wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. "Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły one prowadzenie robót" - dodała.

Roboty i odszkodowania

Pozytywna decyzja wojewody oznacza, że wykonawca, po przekazaniu placu budowy, może rozpoczynać prace. Natomiast dla właścicieli przejętych nieruchomości oznacza to rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi wojewoda mazowiecki.

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński zezwolił również na realizację budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów. Inwestycja ta będzie realizowana na terenie gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim.

Od 23 grudnia 2022 roku kierowcy mają do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska.

Na odcinku Modlin - Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września 2022 r. Z kolei na odcinku Załuski - Modlin wykonawca rozpoczął roboty.

W przygotowaniu jest ostatni fragment, wlot S7 od północy do Warszawy i węzła na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8. Jego realizację podzielono na dwa odcinki: Czosnów - Kiełpin (w toku jest postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę trasy. Termin składania ofert został wyznaczony na 11 maja) oraz Kiełpin - Warszawa (przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia, jeszcze w I połowie br., przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID).

Czytaj też: Air Show w Radomiu z honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL