Dziś Wielki Piątek. Śmierć Jezusa na krzyżu i jedyny dzień w roku bez mszy świętej

  • 29.03.2024 09:31

  • Aktualizacja: 14:14 29.03.2024

Dziś Wielki Piątek. Tego dnia po raz ostatni w Triduum Paschalnym odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Liturgia w kościele katolickim upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W kościołach nie odprawia się mszy świętej, a katolików obowiązuje ścisły post. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, jakie ludowe tradycje wiązały się z tym dniem na mazowieckich wsiach.

Dziś Wielki Piątek. Dzień związany z wielkimi tradycjami — zarówno kościelnymi jak i ludowymi. Katolików obowiązuje post ścisły, wierni rozważają Mękę Chrystusa. W czasie liturgii nie używa się instrumentów, ani dzwonków, a kapłani przyodziewają czerwone szaty, symbolizujące miłość Boga do człowieka.

Etnograf Małgorzata Jaszczołt opowiada, że na wsiach występował zwyczaj o nazwie „Płacze Boga”.

Polegał on na tym, że jakimiś gałązkami albo porzeczek, albo malin uderzano na wspomnienie cierpienia Chrystusa — tłumaczy Jaszczołt.

Jak dodaje etnograf, w niektórych rejonach polski tego dnia niszczono żur.

Chłopcy szli w pochodzie, niosąc garnek z żurem zmieszany z popiołem i ze śmieciami. Ten garnek trzeba było rozbić na pożegnanie właśnie tego żuru, ale to nie był taki żurek, który my teraz jemy na Wielkanoc, z kiełbasą i jajkiem, tylko to był taki postny żur z zakwasu z mąki — mówi Jaszczołt.

Ponadto wierzono, że Wielki Piątek jest dobrym dniem na zasadzenie drzewa owocowego.

Wielki Piątek w kościele katolickim

Wielki Piątek jest dniem skupienia i powagi. Z ołtarzy znikają kwiaty i świece, puste są tabernakula, a obrazy z wizerunkiem Chrystusa są zasłonięte. To także jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy świętej.

Wieczorna liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się liturgią słowa. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie powszechnej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa, aby wszyscy byli zbawieni. W sposób szczególny Kościół modli się o zachowanie pokoju na świecie, za starszych braci w wierze (żydów) i za rządzących państwami.

Centrum liturgii wielkopiątkowej stanowi uroczysta adoracja krzyża – adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenia przez mękę.

Wielki Piątek jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie z zaleceniami Kościoła wierni mają tego dnia powstrzymać się od pokarmów mięsnych, a także ograniczyć się do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Post obowiązuje wszystkich dorosłych do 60. roku życia.

Budowa grobu Pańskiego

Zgodnie z polską tradycją w Wielki Piątek w kościołach buduje się groby Pańskie. Po liturgii wielkopiątkowej Ciało Chrystusa w postaci Najświętszego Sakramentu w monstrancji zostaje przeniesione do symbolicznego grobu, przy którym trwa adoracja aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

W Polsce począwszy od XVI wieku w centrum umieszcza się figurę zmarłego Jezusa oraz monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą przezroczystym welonem, na pamiątkę całunu, w który owinięto Jezusa w grobie.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w mszale rzymskim, w kaplicy adoracji, zwanej grobem Pańskim „powinien być ołtarz, choćby przenośny, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem”. Monstrancję wystawia się na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza.

Ten sam tekst nakazuje, aby wszystkie elementy dekoracyjne i światła kierowały uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie.

W wielu kościołach wystrój grobu Pańskiego nawiązuje do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Nadawanie patriotycznego wymiaru grobom Pańskim upowszechniło się w dawnej Rzeczypospolitej w XIX w.

Tradycja strojenia grobu Pańskiego wywodzi się ze średniowiecza. Od czasów Karola Wielkiego niemal w całej Europie trwał paraliturgiczny obrzęd składania pod kamienną płytą grobową samego krzyża lub Chrystusa w postaci eucharystycznej. W niektórych kościołach składano w ten sposób krzyż, a w jego centrum puszkę z Najświętszym Sakramentem.

Hostię w monstrancji nad wyobrażeniem grobu Chrystusa po raz pierwszy wystawiono w kościele jezuitów w Monachium. Dopiero w epoce baroku wprowadzono dodatkowo figurę zmartwychwstałego Jezusa przykrytego całunem.

W XVIII wieku zwyczaj strojenia grobu Pańskiego zanikł prawie w całej Europie. Zachował się tylko w Austrii, na Węgrzech, w Polsce i w południowych Niemczech.

Czytaj też: Obraz „Ecce Homo” z kościoła w Siedlcach został zabytkiem

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Mikołaj Cichocki/DJ