Duże zagrożenie pożarowe w części Mazowsza. Lasy w regionie płonęły już ponad 200 razy

  • 14.05.2023 12:26

  • Aktualizacja: 19:17 14.05.2023

Tylko w maju na terenie kraju doszło do prawie 350 pożarów lasów, a dzienna ich liczba systematycznie wzrasta; np. w ostatni czwartek wybuchło 60 pożarów w lasach - poinformował rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Przypomniał, że przepisy zabraniają rozniecania ognia w lasach. Tylko na terenie Mazowsza lasy w tym roku płonęły już ponad 200 razy.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w tym roku odnotowano 748 pożarów w lasach. Tylko w maju doszło do 348 pożarów. W takim samym okresie ubiegłego roku strażacy odnotowali ponad 2,5 tys. pożarów lasów.

Najwięcej pożarów na Mazowszu

W tym roku lasy najczęściej płonęły w województwie mazowieckim (201 pożarów), zachodniopomorskim (76), pomorskim (66) i świętokrzyskim (60). W jednym z takich pożarów w województwie warmińsko-mazurskim zginęła jedna osoba.

Państwowa Straż Pożarna ostrzegła, że w lasach w całym kraju występuje obecnie średnie oraz duże zagrożenie pożarowe.

PSP przypomniała również, że pożary lasów często powstają na skutek wypalania traw i przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wypalanie m.in. łąk, pastwisk i nieużytków, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kary za rozniecanie ognia w lasach

Przepisy ustawy o lasach zabraniają z kolei rozniecania ognia - poza miejscami do tego wyznaczonymi - w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 m od granicy lasu. Nie można tam również korzystać z otwartego płomienia i wypalać wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych.

Za wykroczenia tego typu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł.

Z kolei według Kodeksu karnego osoba sprowadzająca zdarzenie, "które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

Czytaj też: Prokuratura zajmie się składowiskami niebezpiecznych odpadów pod Wołominem. Wszczęła śledztwa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL