Wnioski o dotację na likwidację szamba. Ile można otrzymać?

  • 01.04.2023 15:41

  • Aktualizacja: 06:25 03.04.2023

Właściciele domów, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej, mogą liczyć na dotację miejską. Wnioski można składać od 1 kwietnia do 31 maja. Inwestycje muszą być zrealizowane w 2023 roku.

Można już składać wnioski o dotację na likwidację szamb i podłączenie do kanalizacji.

"Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do sieci. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie musi to zrobić na własny koszt" - poinformował stołeczny ratusz.

Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ile dotacji na likwidację szamba?

Miasto na realizację takiej inwestycji udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł. Szczegóły warunków udzielenia dotacji dostępne na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. "Na terenie 11 dzielnic – Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy – pomocy w wypełnieniu wniosku może udzielić Ekodoradca" - przekazał ratusz.

W ubiegłym roku miasto udzieliło 358 takich dotacji.

Kontrole szamb w Warszawie

Jednocześnie na terenie Warszawy prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ratusz zaznaczył, że podczas kontroli właściciel nieruchomości ma obowiązek okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowody potwierdzające, że płaci za tę usługę (rachunki, faktury), uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta oraz Strażnikom Miejskim. Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Kto ma przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych nie rzadziej niż raz na 2 lata (zgodnie z wymienionym wcześniej regulaminem). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – podpisaną umową na wywóz osadów ściekowych oraz rachunkami za tę usługę. Na koniec 2022 r. w Warszawie było 357 nieruchomości z przydomową oczyszczalnią.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Czytaj też: Nielegalne składowisko na Targówku. W pojemnikach chemiczne substancje

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: