Reprywatyzacja w Warszawie. Komisja Weryfikacyjna przeanalizuje decyzje miasta na rzecz nabywców roszczeń

  • 08.09.2022 17:54

  • Aktualizacja: 21:09 26.09.2022

Właśnie wpłynęło odpowiednie pismo z ratusza, będziemy rozpatrywać te sprawy - szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji zapowiada analizę decyzji miasta na rzecz nabywców roszczeń. To pokłosie wyroku NSA, o którym poinformował 29 sierpnia tego roku. Zmienione zostały cztery wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których wcześniej WSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji.

- Władze miasta łącznie zebrały na razie 140 takich spraw, współpracujemy - mówi Radiu dla Ciebie szef komisji Sebastian Kaleta. - Otrzymaliśmy te informacje z urzędu miasta i Komisja Weryfikacyjna w sprawach, w których nie miała wszczętych postępowań, a miasto stołeczne zasygnalizowało, że one mieszczą się w tym wyroku wydanym przez NSA i komisja planuje podjąć te sprawy - dodaje.


   
Komisja Weryfikacyjna w świetle ostatnich wyroków ma konkretne narzędzia.

- Jeśli nie zaszły nieodwracalne skutki prawne, a sprawy będą kwalifikowały się pod to orzeczenie NSA, to wówczas komisja powinna zgodnie z tym wyrokiem stwierdzać nieważność takich decyzji, ale w niektórych sprawach mogło dojść do nieodwracalnych skutków prawnych i tutaj komisja ma odpowiednie narzędzia. Akurat ustawa o komisji przewiduje, że komisja w określonych okolicznościach może na tych, którzy zarobili na tych transakcjach, a nie powinni, nałożyć obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia - tłumaczy.


Naczelny Sąd Administracyjny poinformował 29 sierpnia, że zmienione zostały cztery wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których wcześniej WSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. NSA zaś uchylił wyroki WSA i oddalił skargi na decyzje komisji.

Jak przekazywały wtedy strony tych procesów, orzeczenia NSA miałyby oznaczać m.in., że nabywcy roszczeń dekretowych, m.in. handlarze roszczeń, nie są stroną postępowania reprywatyzacyjnego i nie nabywają praw do nieruchomości warszawskich. Ponadto - jak podawano - wyroki te oznaczają, że nieruchomości, których dotyczyły sprawy, wracają do miasta. Prawnicy, w tym członkowie komisji weryfikacyjnej, oceniali ostatnio, że wykładnia przepisów zawarta w tych wyrokach może okazać się przełomowa dla spraw reprywatyzacyjnych, w których występują tzw. handlarze roszczeń.

Szacuje się, że w obiegu prawnym jest około 10 tysięcy spraw zwrotowych i odszkodowawczych - tutaj jeszcze sprawdzane będą udziały kupców roszczeń.

Czytaj też: Przełomowy wyrok NSA ws. „dzikiej” reprywatyzacji w Warszawie

 

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/PL

Kategorie: