Przełomowy wyrok NSA ws. „dzikiej” reprywatyzacji w Warszawie

  • 29.08.2022 14:21

  • Aktualizacja: 18:00 09.09.2022

Historyczna chwila dla obrońców lokatorów i osób walczących z reprywatyzacją - zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego mówiący o tym, że kupcy roszczeń nie byli stronami w postępowaniach i nie powinni byli odzyskiwać tą drogą nieruchomości. Czy to oznacza, że przejęte nieruchomości wrócą do miasta?

Zdaniem aktywisty Jana Śpiewaka, setki - jeśli nie tysiące - budynków powinny natychmiast wrócić do miasta, a nielegalnie zarobione pieniądze do państwa. - Te wszystkie decyzje z mocy prawa są nieważne i nie było żadnej podstawy prawnej, żeby oddawać im te nieruchomości i wypłacać odszkodowania. Czekamy na ruch komisji i Trzaskowskiego, który powinien natychmiast wszcząć postępowanie egzekucyjne w sprawie tych nieruchomości, a tam, gdzie doszło do nieodwracalnych konsekwencji prawnych, ktoś sprzedał nieruchomość osobom trzecim, trzeba zalicytować ludzi, którzy wzbogacili się w sposób nielegalny. Mówimy o miliardach - zaznacza Śpiewak.

„Przełomowy wyrok”

Wiceminister sprawiedliwości i szef komisji reprywatyzacyjnej, Sebastian Kaleta podkreśla z kolei, że NSA stanął dzisiaj po stronie komisji. - Decyzje w związku z tym wydane na rzecz handlarzy roszczeń winny być usunięte z obrotu, a nieruchomości zwrócone, jak również odszkodowania, które były wypłacone tym osobom. Jest to przełomowy wyrok, szkoda, że musieliśmy na niego tak długo czekać. To wielki sukces tych, którzy od lat sygnalizowali, że reprywatyzacja, w szczególności warszawska, to siedlisko bardzo niepokojących patologii - mówi Kaleta.

Wiceminister wyjaśnia, że teraz trzeba przeanalizować wszystkie sprawy, w których swój udział mieli kontrowersyjni handlarze roszczeń.

- Warszawski ratusz winien niezwłocznie po uzyskaniu tego wyroku uzasadnieniem przystąpić do pełnej kwerendy analizy spraw, w których wydawano decyzje na rzecz handlarzy roszczeń, i następnie bądź usuwać je z obrotu, bądź składać te sprawy komisji weryfikacyjnej tak, żeby jak najszybciej uporządkować stan prawny nieruchomości warszawskich. Ten wyrok należy odbierać jako wyrok generalny, on ocenia model reprywatyzacji, a nie tylko konkretne sprawy  - podkreśla Kaleta.

„Czekamy na uzasadnienie”

Urzędnicy z miejskiego ratusza nazywają tę decyzję przełomową.

- Warszawa zawsze respektuje wyroki sądów. Te wydane dziś przez NSA wydają się mieć charakter precedensowy. Stanowisko zaprezentowane w ustnych motywach rozstrzygnięć może świadczyć o zmianie stanowiska dotychczas prezentowanego przez organy i sądy administracyjne - mówi Jakub Leduchowski z biura prasowego ratusza.

Zastępca rzecznika prasowego dodaje, że miasto czeka na uzasadnienie wyroku.

- Jesteśmy w pełni otwarci na każdą zmianę, jaka pozwoli jeszcze efektywniej działać na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Ich interes stawiamy na pierwszym miejscu. O działaniach prawnych będziemy informować po zapoznaniu się z pisemnymi uzasadnieniami - tłumaczy.

Dzisiejszy wyrok NSA jest prawomocny i nie podlega kasacji.

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/Mariusz Niedźwiecki/PA