Park kulturowy na Trakcie Królewskim? Konserwator komentuje pomysł ratusza

  • 31.03.2023 06:24

  • Aktualizacja: 12:34 31.03.2023

Najpierw plan zagospodarowania przestrzennego, a dopiero później utworzenie parku kulturowego – znamy stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do pomysłu ratusza na ochronę Traktu Królewskiego w Warszawie.

To, w jaki sposób m.st. Warszawa obejmie opieką Trakt Królewski ma regulować ustawa, które jest przygotowana. Jej podstawowe zadanie to graniczenie reklamozy w takich miejscach jak Starówka, Krakowskie Przedmieście, okolice placu Piłsudskiego czy Łazienek Królewskich.

Teraz ratusz czeka na opinię konserwatorską.

– Jak najbardziej popieramy pomysł utworzenia kolejnego miejsca ochrony, jakim jest park kulturowy. Wydaje nam się jednak, że powinno to być poprzedzone uchwaleniem w tym miejscu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najpierw więc ten plan, który ewentualnie mógłby wskazać miejsce ochrony – mówi rzecznik mazowieckiego konserwatora Andrzej Mizera.

W całej Polsce jest 41 parków kulturowych i tylko Warszawie tylko jeden – w Wilanowie.

Co to jest park kulturowy?

Park kulturowy jako forma ochrony zabytków ustanawiany jest uchwałą rady gminy, dedykowany jest ochronie krajobrazu kulturowego oraz zachowaniu wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Dodatkowo, ustanowienie na danym obszarze parku kulturowego wymaga objęcia tego obszaru planem miejscowym oraz sporządzenia planu ochrony.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, iż krajobraz kulturowy może zostać uznany za zabytek nieruchomy i jako taki podlegać ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Czytaj też: Ludzkie szczątki na placu budowy w centrum Warszawy?

Źródło:

RDC

Autor:

Adam Abramiuk/PA