Jan Józef Kasprzyk odwołany z funkcji szefa UdSKiOR

  • 20.02.2024 09:41

  • Aktualizacja: 09:41 20.02.2024

Jan Józef Kasprzyk odwołany z funkcji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Premier Donald Tusk odwołał go na wniosek minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

"Dzisiaj premier Donald Tusk na wniosek minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odwołał Jana Józefa Kasprzyka z funkcji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" - napisano we wtorek na platformie X UdSKiOR.

Początkowo, od grudnia 2015 r, Kasprzyk był zastępcą szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z dniem 1 lutego 2016 r. premier Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków szefa UdSKiOR, zaś 13 września 2017 r. otrzymał z rąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej nominację na szefa urzędu.

"Moja ośmioletnia misja w Urzędzie dobiega końca. Pragnę podziękować współpracownikom, z którymi mogliśmy służyć naszym podopiecznym — Bohaterom naszej Wolności. Traktowałem tę pracę jako zaszczytną służbę i formę spłaty długu wdzięczności wobec Tych, którzy nie wahali się poświęcić wszystko dla dobra przyszłych pokoleń. Cieszę się, że udało nam się w tym czasie zrobić wiele dobrego dla naszych podopiecznych, a także uczynić sporo dla podtrzymywania ducha i tradycji niepodległościowej, także w wymiarze międzynarodowym i międzypokoleniowym" - napisał Jan Józef Kasprzyk w piśmie dołączonym do wpisu.

Jan Józef Kasprzyk urodził się 12 marca 1975 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższy Kurs Obronny Akademii Obrony Narodowej. Przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako historyk specjalizuje się w dziejach II Rzeczypospolitej.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych najnowszej historii Polski (w tym współautorem pracy "Legiony Polskie 1914-1918" oraz "Encyklopedii Białych Plam") oraz kilkunastu edycji śpiewników historycznych. Od 1998 r. jest prezesem Związku Piłsudczyków oraz wiceprezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski. Był dziennikarzem w Katolickim Radiu Warszawa, w Radiu "Jutrzenka" i w "Przeglądzie Historyczno-Wojskowym". Organizował uroczystości, wystawy, konferencje naukowe, koncerty i widowiska, a także ogólnopolskie konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie poświęcone najważniejszym wydarzeniom historycznym XX wieku. W latach 1999-2014 był Komendantem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a w latach 2002-2008 Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej, organizatorem obozów sportowych, edukacyjnych i wypoczynkowych dla młodzieży strzeleckiej, harcerskiej i szkolnej.

W latach 2006-2007 był doradcą i rzecznikiem prasowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. był koordynatorem obchodów ustanowionego przez Sejm Roku Zbigniewa Herberta. Od 2009 r. pracował w Bibliotece Narodowej. W 2014 r. koordynował ogólnopolskie obchody Stulecia Legionowego Czynu Niepodległościowego. Jest radnym Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy od 2002 roku. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, a od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym Rady oraz członkiem Dzielnicowego Komitetu Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej.

W piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. W poprzednich latach organizował je podległy resortowi Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podlega resortowi właściwemu dla zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Czytaj też: Mazowiecki konserwator zabytków nie jest już zatrudniony w spółce Pałac Saski

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: