Nowe warianty przebiegu kolei CPK w powiecie płockim pod koniec roku

  • 21.03.2023 15:51

  • Aktualizacja: 15:26 21.03.2023

Centralny Port Komunikacyjny odpowiedział staroście płockiemu po tym, jak powiat zaprotestował przeciwko wszystkim wariantom szybkiej kolei. Mieszkańcy w drodze konsultacji społecznych odrzucili wszystkie proponowane przez CPK warianty przebiegu kolei.

Po konsultacjach społecznych mieszkańcy powiatu płockiego odrzucili proponowane przez CPK warianty przebiegu kolei.

– Jest sześć wariantów i w naszej ocenie każdy z nich niszczy ład przestrzenny, gospodarczy i społeczny powiatu płockiego. Ma też bardzo wiele kolizji z domami jednorodzinnymi, przedsiębiorstwami, gospodarstwami, co na pewno doprowadzi do wielu sytuacji konfliktowych i zniszczeń tego, co przez ostatnie lata udało się zbudować. Mieszkańcy sami zawiązali stowarzyszenia i chcą być stroną na każdym etapie postępowania prowadzonego przez CPK – mówi starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Owocem konsultacji był szczegółowy raport, który trafił do spółki CPK z apelem o wypracowanie prospołecznego rozwiązania. 

Na rozwiązanie trzeba będzie jednak poczekać do czwartego kwartału tego roku. – Opracowaliśmy raport pokazujący wszystkie kolizje na ziemi płockiej i przesłaliśmy go do CPK. W ostatnim czasie otrzymaliśmy odpowiedź z podziękowaniami i informacją, że nasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę. CPK planuje na koniec obecnego roku przedstawić rozwiązanie na temat tego, który pas będzie zajęty i z czym konkretnie będzie kolidował – dodaje starosta płocki.

Aktualnie trwa procedura powołania Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Siedem gmin z terenu powiatu płockiego wraziło wolę przystąpienia do tego organu.

– W ostatnim czasie byliśmy również na spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy, żeby ta rada społeczna była takim organem uznanym przez CPK, który będzie miał dostęp do różnego rodzaju materiałów i dokumentów oraz będzie brany pod uwagę przy konsultacjach na każdym etapie prowadzenia tej inwestycji. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca podejmiemy stosowane uchwały i wystąpimy do CPK o uznanie nas jako strony – przewiduje Ziemkiewicz.

W radzie znajdą się przedstawicie każdej z gmin, przez którą ma przebiegać trasa kolejowa. Będzie to ponad 20 osób.

Gdyby inwestycje realizowano według wcześniejszych planów, do wyburzenia byłoby 400 budynków i zabytkowy kościół. Zniszczony zostałby również Brudzeński Park Krajobrazowy.

Czytaj też: Szansa na remont dla płockich zabytków

Źródło:

RDC

Autor:

Izabela Stańczak/PA

Kategorie: