67,1 mln zł na opiekę wytchnieniową i asystentów osób niepełnosprawnych na Mazowszu

  • 16.03.2023 11:01

  • Aktualizacja: 10:35 16.03.2023

Wojewoda mazowiecki podpisał 295 umów z samorządami na realizację programów "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Do samorządów trafi łącznie prawie 67,1 mln zł z Funduszu Solidarnościowego – poinformował zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

W ramach tegorocznej edycji 139 samorządów z Mazowsza otrzyma w sumie ponad 19 mln zł na objęcie opieką wytchnieniową prawie 2,2 tys. osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Przeszło 1,5 tys. osób otrzyma wsparcie w ramach pobytu dziennego.

Fundusze na ten cel trafią do 127 samorządów, w tym 119 gmin i 8 powiatów. Ponadto 651 osób otrzyma opiekę w ramach pobytu całodobowego. Taką formę pomocy realizuje 31 samorządów, w tym 25 gmin i 6 powiatów.

Program "Opieka wytchnieniowa" przeznaczony jest dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

 

W ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" do 156 samorządów z Mazowsza, w tym 137 gmin i 19 powiatów, wojewoda mazowiecki przekaże blisko 48 mln zł na objęcie usługami asystenckimi 2,6 tys. osób z niepełnosprawnościami. Program przewiduje zatrudnienie w tym celu przeszło 2,1 tys. asystentów.

Usługi asystencji osobistej polegają m.in. na pomocy asystenta w wykonywaniu przez osobę niepełnosprawną codziennych czynności. Chodzi m.in. o wsparciu przy wyjściu z domu, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury czy zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Pieniądze na realizację programów będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. To państwowy fundusz celowy, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Spadła liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na Mazowszu
 

 

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /kb

Kategorie: