Wiceburmistrz Pragi Południe odwołany. Chodzi o zarzuty korupcyjne

  • 28.07.2023 10:45

  • Aktualizacja: 15:40 28.07.2023

Wiceburmistrz Pragi Południe Adam C. oficjalnie odwołany. Taka decyzja zapadła podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Urzędnika zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Został tymczasowo aresztowany. Ciążą na nim zarzuty korupcyjne.

Wiceburmistrz Pragi Południe Adam C. oficjalnie odwołany. Taka decyzja zapadła podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy.  Żaden z radnych nie był przeciw, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wiceburmistrz Pragi w areszcie

11 lipca funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C. wiceburmistrza Pragi-Południe oraz Jacka G. naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe. Zatrzymano również dwóch przedsiębiorców. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. korupcji czynnej i biernej, podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz wystawienia i użycia nierzetelnej faktury.

Wiceburmistrz trafi do aresztu na dwa miesiące, natomiast jeden przedsiębiorca na miesiąc.

W stosunku do naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe prokurator wystąpił o dozór policyjny i poręczenie majątkowe, a w przypadku drugiego przedsiębiorcy o dozór.

Wiceburmistrz – jak ustalili śledczy – zarządzał spółką deweloperską, zarejestrowaną formalnie na jego ojca i z prowadzonej działalności czerpał korzyści. W oświadczeniu majątkowym zataił ten fakt. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjął i zaewidencjonował w księgach spółki oraz użył w składanych deklaracjach poświadczającą nieprawdę fakturę na kwotę 492 tys. zł.

Ponadto, działając z innym deweloperem, zatrudnił na stanowisku naczelnika wydziału architektury i budownictwa urzędu dzielnicy Praga Południe urzędnika dzielnicy Rembertów Jana G. w zamian za wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego bez powiadomienia o wydaniu tych decyzji osób będących stronami postępowania.

Czytaj też: Kontrole w urzędach dzielnic w Warszawie. Sprawdzą wydziały architektury

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/PL

Kategorie: