Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana. Konferencja w WIM

  • 28.05.2024 16:29

  • Aktualizacja: 16:40 28.05.2024

W Wojskowym Instytucie Medycznym odbyła się konferencja pt. „Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana”. Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na potrzebach żołnierzy i próbie definiowania przyszłych potrzeb wojskowej służby zdrowia mając na uwadze dostępne dane, statystyki, prognozy i własne doświadczenia dotyczące kondycji psychicznej młodych osób.

27 maja 2024 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się ciesząca się wśród wojskowych psychologów i psychiatrów ogromną popularnością konferencja "Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana", organizowana przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – PIB i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Uczestnicy konferencji podjęli dyskusje na bardzo ważny temat dotyczący wpływu pogarszającej się kondycji psychicznej polskiego społeczeństwa na proces rekrutacji i kwalifikacji zdrowotnej nowych kandydatów do służby wojskowej oraz na wpływ zdrowia psychicznego na zdolność do realizacji zadań służbowych przez żołnierzy, w tym również na wykonywanie zadań bojowych podczas misji poza granicami kraju oraz na psychiczne przygotowanie żołnierzy do potencjalnego konfliktu zbrojnego.

Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na potrzebach żołnierzy i próbie definiowania przyszłych potrzeb wojskowej służby zdrowia mając na uwadze dostępne dane, statystyki, prognozy i własne doświadczenia dotyczące kondycji psychicznej młodych osób.

Dr n. med. Dorota Parnowska – specjalista psycholog kliniczny moderowała panel dotyczący "Problemów zdrowia psychicznego młodych dorosłych jako potencjalnego czynnika destabilizującego siły zbrojne", do grona ekspertów biorących udział w I panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni: Dr n. med. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom; Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant Krajowy ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Dr hab. n. med. Anna Mosiołek, specjalista psychiatra, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Dr n. med. Lidia Popek, specjalista psychiatra, konsultant Wojewódzki  ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Katarzyna Stankiewicz, psycholog-psychoterapeuta, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego; Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar, specjalista psychiatra, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płk dr n. med. Radosław Tworus – specjalista psychiatra poprowadził dyskusję "Problemy zdrowia psychicznego w wojsku", w której głos zabrali Por. mgr Magdalena Gielerak, psycholog, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; Gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka, Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Redaktor Naczelna portalu cowzdrowiu.pl – Pani Aleksandra Kurowska zadała panelistom pytania dotyczące "Doboru i kwalifikacji zdrowotnej kandydatów do służby jako profilaktyki problemów zdrowia psychicznego żołnierzy i weteranów"

Gośćmi jej panelu byli:

Gen. broni, prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-PIB; przedstawicielki Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwo Obrony Narodowej ppłk Olga Tokarz oraz ppłk Małgorzata Rzepka; Płk. dr n. med. Tomasz Owczarek, przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, radca prawny, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego.
Uczestników, którzy chcieli zabrać czynny głos w dyskusji zaprosiliśmy do udziału w certyfikowanych warsztatach:

Warsztaty pt.:

Profilaktyka suicydologiczna w wojsku – prowadzący płk w st. sp. dr hab. med. Stanisław Ilnicki specjalista psychiatra z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz dr Halszka Witkowska z wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego;

Interwencja kryzysowa wobec osób z problemem uzależnienia w wojsku – prowadzący mgr Sebastian Chmieliński specjalista psycholog kliniczny Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz mgr Barbara Rodak specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum

Leczenia Uzależnień PPL Mały Rycerz  w Warszawie.

Czytaj też: Premier jedzie jutro na granicę z Białorusią. „Skierowaliśmy tam dodatkowe siły”

 

Źródło:

Inf. prasowa

Autor:

RDC

Kategorie: