Czerpali milionowe zyski z prostytucji. Członkowie tzw. grupy siedleckiej skazani

  • 19.12.2023 08:01

  • Aktualizacja: 12:02 19.12.2023

Sąd Okręgowy w Siedlicach skazał sześć osób w postępowaniu dotyczącym działającej na terenie Siedlec i innych miejscowości zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która czerpała milionowe zyski z prostytucji uprawianej przez prawie 100 kobiet - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej doprowadził do skazania członków tzw. grupy siedleckiej. Wśród skazanych są Karol R. ps. Lolek, jego ojciec Dariusz R., jego żona Sylwia R. oraz współdziałające z nimi osoby: Katarzyna Ch., Nicola L., Elżbieta D.

„Sąd Okręgowy w Siedlicach skazał oskarżonych: Karola R. ps. Lolek, Dariusza R., Sylwię R., Katarzynę Ch., Nicolę L., Elżbietę D. za wszystkie czyny zarzucone im w akcie oskarżenia”- dodała PK.

Karol R. ps. Lolek został skazany na karę łączną 9 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 14 tys. zł. Dariusz R. został skazany na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w kwocie 15 tysięcy złotych.

„Sąd orzekł również przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych przez oskarżonych z popełnionych przestępstw, nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, nawiązki z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” - przekazała prokuratura.

Sylwia R. i Katarzyna Ch. zostały skazane na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd zobowiązał oskarżone w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne, ponadto przez okres próby kobiety zostały oddana pod dozór kuratora. Sąd wymierzył też kary grzywny - Sylwii R. w wysokości 7 tys. zł. oraz orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa „równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 324 tysięcy złotych”, a Katarzynie Ch. grzywnę w wysokości również 7 tys. zł i przepadek na rzecz Skarbu Państwa „równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 338 tysięcy złotych”.

Nicola L. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne oraz karę grzywny w wymiarze 2 tys. zł.

Elżbieta D. została skazana na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do pisemnego informowania Sądu raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu próby oraz orzekł karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł. „Sąd rzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie 51 tysięcy złotych” - przekazała prokuratura.

Ponadto Karol R. ps. Lolek zajmował się w gangu również wytwarzaniem amfetaminy oraz handlem narkotykami. W przestępczy proceder handlu narkotykami zaangażowany był również jego ojciec – oskarżony Dariusz R. Oskarżonemu Karolowi R. zarzucono także posiadanie bez zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu maszynowego Scorpion oraz posiadanie narkotyków. Oskarżono o to także jego ojca – Dariusza R.

Dochody w wysokości nawet prawie 1,3 miliona złotych

Śledczy ustalili, że na terenie Siedlec i innych miejscowości działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie posiadali broń palną i inne niebezpieczne przedmioty, jak maczety, pałki teleskopowe, kastety. Jednym z jej członków był skazany Karol R., który był w tej grupie odpowiedzialny głównie za prowadzenie sieci agencji towarzyskich.

W przestępczy biznes Karol R. zaangażował swojego ojca Dariusza R. oraz żonę Sylwię R. W celu ukrycia przestępczego procederu założyli oni firmę, która oficjalnie miała zajmować się wynajmem nieruchomości na doby. W rzeczywistości w wynajmowanym domu jednorodzinnym oraz szeregu mieszkań położonych na terenie Siedlec i innych miejscowości działały agencje towarzyskie, w których pracowało łącznie prawie 100 kobiet” - przekazała Prokuratura Krajowa.

Wyjaśniła, że według zasad określonych przez członków grupy, kobiety świadczące usługi seksualne musiały płacić 250 zł za dobę za możliwość pracy w kawalerce lub 150 zł za dobę za możliwość pracy w mieszkaniu lub domu wspólnie z innymi kobietami, bez względu na to, ilu klientów przyjęły danego dnia.

Przez 2 lata prowadzenia agencji towarzyskich przestępcy osiągnęli z tego tytułu dochody w wysokości nawet prawie 1,3 miliona złotych. W domu jednorodzinnym, w którym funkcjonowała agencja towarzyska, prowadzony był bar, w którym bez zezwolenia sprzedawane były napoje alkoholowe. „Zajmował się tym głównie oskarżony Dariusz R., który został skazany za czyny z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - poinformowała PK.

Dom, w którym funkcjonowała agencja towarzyska, oficjalnie wynajmowany był przez szereg kobiet. W ten sposób Karol R., Dariusz R. i Sylwia R. liczyli na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Kobiety te na ich polecenie zajmowały się również publikacją ogłoszeń, kierowały na bieżąco świadczeniem usług seksualnych, organizowały kontakty z klientami oraz zbierały pieniądze od prostytuujących się kobiet, które przekazywały osobom kierującym przestępczym procederem.

Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił im czerpanie zysku z nierządu. Za czerpanie korzyści majątkowej z prostytucji uprawianej przez inne kobiety odpowiadała przed sądem również właścicielka tego domu – Elżbieta D., która – według ustaleń śledztwa – miała pełną świadomość, że prowadzona jest w nim agencja towarzyska.

Zorganizowana grupa przestępczej o charakterze zbrojnym

Prokurator mazowieckiego pion PZ Prokuratury Krajowej prowadzi też postępowanie dotyczące działania na terenie Siedlec i innych miejscowości województwa lubelskiego i mazowieckiego zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy siedleckiej. Grupa ta została założona i była kierowana przez Mirosława G. ps. Grochal oraz Artura Ch. ps. Gruby.

Członkowie tej grupy wytwarzali znaczne ilości narkotyków, handlowali nimi, czerpali korzyści majątkowych z prostytucji uprawianej przez prawie 100 kobiet w co najmniej kilkunastu agencjach towarzyskich, handlowali bronią, popełniali przestępstwa przeciwko mieniu, a także przemycali z Białorusi do Polski a następnie m.in. do Wielkiej Brytanii papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości kilkuset milionów złotych.

PK zaznaczyła, że „członkowie grupy dopuścili się także ponad 20 pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci noży, maczet, pałek teleskopowych, kastetów, w tym co najmniej jednego, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł”.

„Postępowania, które dotyczyły tych zdarzeń, w przeszłości były umarzane przez inne jednostki prokuratury, a na skutek czynności dowodowych przeprowadzonych w toku śledztwa zostały one podjęte, a następnie przejęte do dalszego prowadzenia przez mazowiecki wydział PZ, po czym sprawcom tych czynów ogłoszono zarzuty. Ujawniono i zabezpieczono pochodzący z popełnionych przestępstw majątek podejrzanych, w tym pieniądze w gotówce w łącznej kwocie ponad miliona złotych, drogą biżuterię i szereg nieruchomości” - przekazała PK.

Zarzuty dla prawie 60 osób

W toku śledztwa dotychczas zatrzymano i ogłoszono zarzuty prawie 60 członkom tzw. grupy siedleckiej, w tym Mirosławowi G. ps. Grochal i Arturowi Ch. ps. Gruby, którym prokurator zarzucił założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

Dotychczas w toku śledztwa do sądów skierowano kilkanaście aktów oskarżenia przeciwko ponad 50 członkom grupy siedleckiej. Do Sądu Okręgowego w Siedlcach skierowano między innymi akt oskarżenia przeciwko 16 najważniejszym członkom grupy, w tym przeciwko Mirosławowi G. ps. Grochal oraz Arturowi Ch. ps. Gruby, których oskarżono o jej założenie i kierowanie nią. 16 członków grupy zostało oskarżonych o popełnienie łącznie 164 przestępstw.

W czerwcu 2022 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok skazujący 5 członków grupy, którzy odpowiadali w niej głównie za produkcję i wprowadzanie do obrotu dopalaczy stanowiących poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ich konsumentów. W wyroku tym Sąd uznał oskarżonych za winnych wszystkich zarzucanych im czynów i wymierzył im kary łączne pozbawienia wolności od 3 lat i 6 miesięcy do 12 lat.

Czytaj też: Nożownika z Kadzidła zbadają psychiatrzy. Chodzi o poczytalność i ewentualny powód ataku

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /JD