Sąd Najwyższy zajmie się sprawą prezydenta Ostrołęki

  • 24.03.2023 15:18

  • Aktualizacja: 15:52 24.03.2023

Prokurator złożył kasację od wyroku uniewinniającego Łukasza Kulika. Prezydent Ostrołęki był oskarżony o złożenie nieprawdziwego oświadczenia przy organizowaniu przetargów miejskich. W grudniu został uniewinniony. Z takim wyrokiem nie zgadza się prokuratura i wnosi o kasację.

Sąd drugiej instancji pod koniec ubiegłego roku uznał, że nie ma dowodów wskazujących na fałszywe zeznania prezydenta. Prokurator w kasacji wniósł o uchylenie tego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.
Teraz sprawą prezydenta Ostrołęki zajmie się Sąd Najwyższy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce prokuratura uważa za niezasadny - mówi Anna Zejer rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży

- Zarzucając między innymi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia. Sąd II instancji nie podał przekonywujących przesłanek orzeczenia i co w konsekwencji doprowadziło do oceny materiału dowodowego w sposób odbiegający od wymogu rzetelnej ich oceny przez ocenę wybiórczą - informuje prokurator.

Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.

Czytaj też: Jest reakcja Rzecznika Praw Dziecka na bójkę 13-latków w Ostrołęce
 

Źródło:

RDC

Autor:

Alicja Śmiecińska/kb