E. Benedykcińska: Nie godzimy się na bycie politycznym narzędziem walki KRRiT

  • 18.04.2024 12:43

  • Aktualizacja: 12:54 18.04.2024

Nie godzimy się na bycie politycznym narzędziem walki KRRiT – powiedziała likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska, komentując komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika z niego, że likwidatorzy RDC i Radia Poznań mieli podzielić podgląd członków KRRiT, że plan likwidacji mediów publicznych w Polsce nie zostanie ostatecznie zrealizowany.

Likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska odniosła się do komunikatu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie spotkania z dwoma likwidatorami spółek regionalnych Polskiego Radia: Radia dla Ciebie i Radia Poznań.

Stanowczo odcinam się od słów użytych w komunikacie KRRiT po spotkaniu 17 kwietnia. W żadnym momencie spotkania nie padły z mojej strony słowa, że plan likwidacji mediów publicznych w Polsce nie zostanie ostatecznie zrealizowany. Potwierdziliśmy natomiast, że spółka rozpoczęła proces likwidacji, sporządzając zgodnie z wymogami dokumentację sprawozdawczą spółki w likwidacji, w tym bilans otwarcia likwidacji – powiedziała likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska.

– Proces likwidacji nie wyklucza prowadzenia bieżącej działalności, jaką jest realizacja misji publicznej, do której się zobowiązujemy. Nie godzimy się na bycie politycznym narzędziem walki KRRiT – podkreśliła.

Komunikat KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała wczoraj w komunikacie, że w środę doszło do spotkania z dwoma likwidatorami spółek regionalnych Polskiego Radia: Radia dla Ciebie i Radia Poznań.

„Likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska poinformowała, że w marcu br. RDC otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 176 tys. złotych. Poinformowała także, że RDC nie składało wniosku o odrzucenie przez sąd depozytu pieniędzy z abonamentu, przekazanych przez KRRiT” – napisano.

Przekazano również, że „likwidator Radia Poznań Piotr Michalak poinformował, że Radio Poznań otrzymało w marcu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 368 tys. zł (...). Poinformował także, że zwrócił się do sądu po odbiór środków przekazanych przez KRRiT do depozytu sądowego”.

„Obydwoje likwidatorzy podzielili podgląd Członków KRRiT, że plan likwidacji mediów publicznych w Polsce nie zostanie ostatecznie zrealizowany” – napisano na końcu.

Apel regionalnych rozgłośni

Wcześniej w środę 17 regionalnych rozgłośni radia publicznego wystosowało apel do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego.

„Działając solidarnie i w porozumieniu wszystkich regionalnych rozgłośni publicznego radia, apelujemy do Pana o natychmiastowe przywrócenie wypłat bezpośrednio na konta spółek radiowych, pochodzących z opłat abonamentowych, publicznych pieniędzy, przeznaczonych na realizację misji publicznej radia. Tylko sądy w Poznaniu i Olsztynie utworzyły depozyty, pozostałe sądy odmówiły przyjęcia pieniędzy do depozytu, co jednoznacznie wskazuje na niewłaściwość przyjętego przez Pana modelu postępowania” – napisano m.in. w apelu.

„Nie jest prawdą, że tylko RDC i Radio Poznań mają prawomocnie potwierdzoną przez KRS likwidację. Wbrew Pańskiemu publicznemu stwierdzeniu z 12 i 15 kwietnia br. wszystkie 17 akcyjnych spółek radiowych ma taki sam status prawny i formalny jak RDC i Radio Poznań – wszystkie spółki są wpisane do KRS, jest otwarta i potwierdzona ich prawomocna likwidacja, są wskazani likwidatorzy, a zatem nie istnieją żadne przeszkody formalne lub prawne do rozporządzenia przez likwidatorów pieniędzmi, jakie spółki powinny otrzymać od KRRiT” – apelują przedstawiciele lokalnych rozgłośni.

„W związku z wezwaniem na posiedzenie KRRiT w dniu 17 kwietnia przedstawicieli RDC i Radia Poznań solidarnie i w porozumieniu składamy za ich pośrednictwem ten apel o równe i sprawiedliwe oraz zgodne z prawem traktowanie wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych i natychmiastową wypłatę należnych im 66 milionów złotych przeznaczonych na realizację misji publicznej radia” – czytamy w apelu. 

W imieniu wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych apel podpisali i przekazali 17 kwietnia likwidatorka RDC Emilia Benedykcińska i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak.

Dla kogo środki z abonamentu?

W uchwale podjętej 7 lutego KRRiT zdecydowała o przekazaniu środków z abonamentu RTV do depozytu sądowego. KRRiT podtrzymała swoje stanowisko, uznając, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Według Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia. Z kolei adwokat z kancelarii prawnej Romanowski i Wspólnicy prof. Michał Romanowski ocenił, że działanie KRRiT to „pogarda w stosunku do prawa i orzecznictwa sądowego. (...) To oznacza jawną odmowę przestrzegania orzeczeń sądowych i skutków, które wynikają z wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego”.

„Bezprawność działania KRRiT ma prawie charakter kwalifikowany, czyli szczególnie rażący, dlatego że mamy jednolitą linię orzecznictwa sądów rejestrowych o tym, że telewizja i inne jednostki radiofonii i telewizji zostały skutecznie postawione w stan likwidacji” – podkreślił Romanowski.

W środowym komunikacie KRRiT poinformowała również, że „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie skorzystał z zaproszenia, a tym samym z możliwości osobistego omówienia z Członkami KRRiT sposobów zażegnania kryzysu w mediach publicznych po jego decyzjach z grudnia 2023 r., dotyczących zmian zarządów i likwidacji mediów publicznych”.

Podczas konferencji prasowej w ubiegły czwartek minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Jego zdaniem nieprzekazanie przez szefa Rady pieniędzy z abonamentu mediom publicznym ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa.

Jednocześnie 9 kwietnia likwidator TVP SA w likwidacji Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami. 12 kwietnia Polskie Radio poinformowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło w piątek ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłat. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu.

Czytaj też: Nadzwyczajny szczyt UE. Głównym tematem konkurencyjność gospodarki

Źródło:

PAP/RDC

Autor:

RDC /PA