Anna Martyniuk-Tofiluk zagrała dla pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii

  • 04.10.2023 21:58

  • Aktualizacja: 06:16 05.10.2023

W Narodowym Instytucie Kardiologii odbył się drugi koncert w ramach projektu „W Rytmie Klasyki”. Pacjenci oraz pracownicy mieli okazję wysłuchać autorską aranżację utworów klasycznych, muzyki filmowej i musicalowej oraz standardów jazz&soul w wykonaniu Anny Martyniuk-Tofiluk ANNA PIANO. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio dla Ciebie.

Trwa druga edycja projektu „W Rytmie Klasyki”, będącego cyklem wydarzeń kulturalnych dla pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard). W ramach tej inicjatywy zaplanowano sześć recitali fortepianowych muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej.

Za nami drugi koncert fortepianowy. Pacjenci oraz pracownicy mieli okazję wysłuchać autorską aranżację utworów klasycznych, muzyki filmowej i musicalowej oraz standardów jazz&soul w wykonaniu Anny Martyniuk-Tofiluk ANNA PIANO.

Inicjatywa ta ma na celu poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów Instytutu oraz zadbanie o ich kondycję psychiczną podczas pobytu w szpitalu. Jej celem jest także wsparcie pacjentów w szybszym powrocie do zdrowia. Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła w sumie ponad 1500 osób. Obecnie rusza druga odsłona projektu.

- Pomysł zorganizowania koncertów w szpitalu spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony naszych pacjentów. Jak sami podkreślają, udział w wydarzeniach kulturalnych i bezpośredni kontakt z artystami i muzyką, wpływa nie tylko na poprawę ich nastroju, pozwala również spojrzeć na pobyt w szpitalu z innej perspektywy. Dla nas wszystkie te opinie są niezwykle cenne, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego projektu po wakacyjnej przerwie – mówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii i pomysłodawca projektu.

Muzyka jako lekarstwo?

Muzyka nie tylko poprawia nastrój, ale jest również w stanie zmienić kliniczny obraz choroby, mając wpływ na szeroko pojmowane odczucie dobrostanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego chorego. Znaczenie muzyki podkreśla również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), rekomendując ją jako sposób na poprawę jakości życia. Idea projektu: „W Rytmie Klasyki”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kardiologii wpisuje się w ten trend.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie (NIKard) jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym w Polsce o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym w kraju. Od ponad 40 lat inicjuje i upowszechnia nowoczesne metody leczenia, przyczyniając się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Główne kierunki działalności klinicznej Instytutu koncentrują się na interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, wadach nabytych i wrodzonych leczeniu zaburzeń rytmu serca, leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca oraz diagnostyce obrazowej.

Projekt „W Rytmie Klasyki” to cykl wydarzeń kulturalnych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio dla Ciebie.

Koncerty odbywają się raz w miesiącu w auli Narodowego Instytutu Kardiologii  Kolejny recital odbędzie się we wtorek, 7 listopada.

Czytaj też: Słuchowisko „Jedno słowo kochającej kobiety” na podstawie tekstu Kornela Makuszyńskiego w RDC

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /JD