Rody i Rodziny Mazowsza

Rody i rodziny Mazowsza: Witkiewiczowie

 • Piotr Szymon Łoś

 • 21.04.2018
 • 54 min 16 s

Krótki opis odcinka

Witkiewiczowie: od Litwy po Zakopane "Od zawsze nad moim łóżkiem, obok wizerunków Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej, wisiały dwa olejne obrazy, bardzo stare portrety, przedstawiające braci – Jana Prospera i Ignacego Witkiewiczów. Jan, młody w stroju wschodnim, w turbanie, od dziecka nazywamy przeze mnie „Turkiem” i Ignacy na koniu. Wiedziałam, że są ważnymi i czczonymi postaciami w naszej rodzinie, a ja w ich towarzystwie czułam się bezpiecznie" – napisała Elżbieta Witkiewicz-Schiele w swojej książce, która posłużyła jako powód radiowej rozmowy. Pomna tego dziecięcego wspomnienia, Elżbieta Witkiewicz-Schiele postanowiła zebrać w całość rodzinne historie, które słyszała lub o nich czytała w licznych wspomnieniach swoich bliskich. Zebrane dane umieściła w książce „Nie tylko Witkiewiczowie. Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów. Od Syberii po Zakopane”. Są w tej rodzinnej sadze ludzie kultury, sztuki, pióra i polskiego przemysłu, a nade wszystko walki i zaangażowania w ideę niepodległości Ojczyzny. I jest oczywiście Zakopane! Historię rozpoczynają informacje o litewskim pochodzeniu Witkiewiczów i ich jednym z pierwszych gniazd – Poszawszu. Bardzo ciekawe są dzieje Jana Prospera Witkiewicza. Powierzono mu misję handlową, która przerodziła się misje dyplomatyczną, mogącą wywołać wojnę… Śmierć Jana Prospera do tej pory owiana jest tajemnicą, nie zdołał jej wyjaśnić nawet jego brat Ignacy. Historia Ignacego właśnie, jego żony i dzieci to przykład pełnego i świadomego zaangażowania Witkiewiczów w konkretne działania niepodległościowe. W ich wyniku nie tylko stracili rodowy Poszawsz, ale trafili na zesłanie, z którego wrócili po trzech latach. Nazwisko Witkiewicz kojarzy się przede wszystkim z trzema postaciami: Stanisławem Witkiewiczem (malarzem), „Witkacym” (malarzem i dramaturgiem) oraz Janem „Koszczycem” Witkiewiczem (architektem). Choć rodzinna willa „Antołówka”, zwana potem „Witkiewiczówką” jest uważana za początek tzw. stylu zakopiańskiego, to jednak zarówno ten dom, jak i ci trzej wielcy twórcy dla bohaterki audycji są przede wszystkim bliskimi osobami: „Witkacy” dziadkiem stryjecznym, a Jan „Koszczyc” dziadkiem bezpośrednim. Nad nimi wszystkimi „czuwała” Mary, czyli Maria Witkiewiczówna, faktyczna gospodyni zakopiańskiego domu. Dama, przyjaciółka wielu znanych postaci z życia polityki, kultury, sztuki. - Moja praca nad książką o rodzinie jest wyrazem poczucia obowiązku i hołdu wobec przodków. Bo uważam ich wszystkich za wspaniałych ludzi, niedościgły wzór. Pisząc książkę, a wcześniej aranżując wystawę w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, oddałam im hołd. To należało do mojej powinności jako przedstawicielce rodu Witkiewiczów – podsumowała w audycji p. Elżbieta Witkiewicz-Schiele. Fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych E. Witkiewicz-Schiele, prezentację graficzną przyg. P. Łoś. [gallery ids="227303,227304,227305,227306,227307,227308,227309,227310"]

Opis odcinka

Witkiewiczowie: od Litwy po Zakopane "Od zawsze nad moim łóżkiem, obok wizerunków Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej, wisiały dwa olejne obrazy, bardzo stare portrety, przedstawiające braci – Jana Prospera i Ignacego Witkiewiczów. Jan, młody w stroju wschodnim, w turbanie, od dziecka nazywamy przeze mnie „Turkiem” i Ignacy na koniu. Wiedziałam, że są ważnymi i czczonymi postaciami w naszej rodzinie, a ja w ich towarzystwie czułam się bezpiecznie" – napisała Elżbieta Witkiewicz-Schiele w swojej książce, która posłużyła jako powód radiowej rozmowy. Pomna tego dziecięcego wspomnienia, Elżbieta Witkiewicz-Schiele postanowiła zebrać w całość rodzinne historie, które słyszała lub o nich czytała w licznych wspomnieniach swoich bliskich. Zebrane dane umieściła w książce „Nie tylko Witkiewiczowie. Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów. Od Syberii po Zakopane”. Są w tej rodzinnej sadze ludzie kultury, sztuki, pióra i polskiego przemysłu, a nade wszystko walki i zaangażowania w ideę niepodległości Ojczyzny. I jest oczywiście Zakopane! Historię rozpoczynają informacje o litewskim pochodzeniu Witkiewiczów i ich jednym z pierwszych gniazd – Poszawszu. Bardzo ciekawe są dzieje Jana Prospera Witkiewicza. Powierzono mu misję handlową, która przerodziła się misje dyplomatyczną, mogącą wywołać wojnę… Śmierć Jana Prospera do tej pory owiana jest tajemnicą, nie zdołał jej wyjaśnić nawet jego brat Ignacy. Historia Ignacego właśnie, jego żony i dzieci to przykład pełnego i świadomego zaangażowania Witkiewiczów w konkretne działania niepodległościowe. W ich wyniku nie tylko stracili rodowy Poszawsz, ale trafili na zesłanie, z którego wrócili po trzech latach. Nazwisko Witkiewicz kojarzy się przede wszystkim z trzema postaciami: Stanisławem Witkiewiczem (malarzem), „Witkacym” (malarzem i dramaturgiem) oraz Janem „Koszczycem” Witkiewiczem (architektem). Choć rodzinna willa „Antołówka”, zwana potem „Witkiewiczówką” jest uważana za początek tzw. stylu zakopiańskiego, to jednak zarówno ten dom, jak i ci trzej wielcy twórcy dla bohaterki audycji są przede wszystkim bliskimi osobami: „Witkacy” dziadkiem stryjecznym, a Jan „Koszczyc” dziadkiem bezpośrednim. Nad nimi wszystkimi „czuwała” Mary, czyli Maria Witkiewiczówna, faktyczna gospodyni zakopiańskiego domu. Dama, przyjaciółka wielu znanych postaci z życia polityki, kultury, sztuki. - Moja praca nad książką o rodzinie jest wyrazem poczucia obowiązku i hołdu wobec przodków. Bo uważam ich wszystkich za wspaniałych ludzi, niedościgły wzór. Pisząc książkę, a wcześniej aranżując wystawę w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, oddałam im hołd. To należało do mojej powinności jako przedstawicielce rodu Witkiewiczów – podsumowała w audycji p. Elżbieta Witkiewicz-Schiele. Fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych E. Witkiewicz-Schiele, prezentację graficzną przyg. P. Łoś. [gallery ids="227303,227304,227305,227306,227307,227308,227309,227310"]

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Rody i Rodziny Mazowsza

Mamy w Polsce i na Mazowszu całą mozaikę rodzin. Są rody wielkie, możne i zasłużone, które przez wieki miały znaczenie polityczne, wsławiały się mecenatem kulturalnym i szeroką działalnością filantropijną. O wszystkich tych rodach staramy się mówić w tej audycji, najczęściej z udziałem ich członków lub z pomocą historyków.

Odcinki podcastu (488)

 • Jastrzębowscy - dzieje czterech pokoleń

  • 15.06.2024

  • 53 min 50 s

 • Hutten-Czapscy ze Stańkowa i z Przyłuk, przyczynek do dziejów rodu

  • 30.05.2024

  • 51 min 48 s

 • Koprowscy i Ciechomscy z Kolonii Gródek w Wołominie

  • 11.05.2024

  • 52 min 17 s

 • Grocholscy z Pietniczan i Poniatowa, cz. 2

  • 04.05.2024

  • 43 min 24 s

 • Grocholscy z Pietniczan i Poniatowa, cz. 1

  • 01.05.2024

  • 41 min 13 s

 • Rodzinne domy we wspomnieniach

  • 13.04.2024

  • 51 min 29 s

 • Deskurowie z Sancygniowa, cz. 2

  • 01.04.2024

  • 41 min 38 s

 • Deskurowie z Sancygniowa, cz. 1

  • 30.03.2024

  • 49 min 27 s

 • Śladami Zamoyskich po Mazowszu i Podlasiu

  • 23.03.2024

  • 50 min 26 s

 • Raczyńscy z Zawałowa

  • 09.03.2024

  • 47 min 07 s

1
2
3
...
47
48
49