Jacek Wan

Autor

Podróżnik, dziennikarz specjalizujący się w tematyce kultury, gospodarki i polityki Dalekiego Wschodu. Więzi autora z Azją są naturalne, ponieważ jego ojcem był Chińczyk. Studia na Japonistyce i ukończenie kierunku ekonomicznego na uczelni w Japonii pogłębiły jego wiedzę i związki z krajami Południowo-Wschodniej Azji. W latach 1989 -2003 był korespondentem telewizji japońskiej NTV (Nippon Television) na Polskę i Europę Wschodnią. Autor ponad 70 telewizyjnych programów podróżniczych z cyklu „Między Wschodem a Zachodem” przedstawiających kulturę, historię oraz tradycje kulinarne krajów azjatyckich. Reżyser i scenarzysta filmu dokumentalnego „Orzeł i chryzantema”, przedstawiającego historię Bronisława Piłsudskiego (starszego brata Józefa), związanego przez lata z Japonią. Od 2011 do 2014 był stałym korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Pekinie.