Forum Rolnika 2023

Realizacja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Interwencje pszczelarskie i znakowanie miodów

Ekoschematy

Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Rozwój małych gospodarstw

Wsparcie rolników w przygotowaniu wniosków o premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność

Wsparcie małych gospodarstw

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa ASF

Turystyczny potencjał polskiej wsi

Modernizacja gospodarstw rolnych